Effect Group Sp. z o.o.

Możliwość dofinansowania
Logo Effect Group Sp. z o.o.

Effect Group Sp. z o.o.

NIP 5272525647
ul. Jerzego Bajana 31 D
01-904 Warszawa
Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 2754
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Spółkę Effect Group założyliśmy na przełomie 2006 i 2007 roku, aby wspólnie wykorzystać nasze doświadczenia związane z organizacją szkoleń.

Znając rynek edukacyjny w Polsce, chcieliśmy poprawić jakość oraz rozszerzyć asortyment dostępnych szkoleń, a także szybciej niż inni reagować na oczekiwania klientów. Szczególnie średnie i duże firmy potrzebowały bardziej kompleksowej oferty szkoleniowej. Spółka Effect Group powstała właśnie po to, by zapewnić taką ofertę wszystkim klientom, bez względu na rozmiary ich organizacji.

 Za cel postawiliśmy sobie przeprowadzanie profesjonalnych szkoleń w szerokim zakresie tematycznym, dbając przy tym o najwyższą jakość obsługi oraz wygodę uczestników. Właśnie ze względu na komfort, szkolenia otwarte organizujemy w dobrej klasy hotelach sieci Orbis, z noclegami, których atrakcyjne ceny wynegocjowaliśmy specjalnie dla naszych klientów.

Od czasu utworzenia spółki zrealizowaliśmy ponad 3300 szkoleń, głównie z takich kategorii jak logistyka, produkcja, human resources i administracja oraz szkolenia interpersonalne. Łącznie wzięło w nich udział prawie 47 tysięcy osób. Współpracujemy z grupą około 40 trenerów, którzy nie tylko prowadzą szkolenia, ale są też cenionymi ekspertami, praktykami w swoich dziedzinach.

W badaniach satysfakcji aż 94% uczestników ocenia nasze szkolenia jako bardzo dobre (71%) oraz dobre (23%). W swoich opiniach podkreślają oni wysoki poziom merytoryczny naszych szkoleń, które prowadzone są w taki sposób, aby łatwo było zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Korzystające z naszych usług firmy i instytucje zwracają także uwagę, że Effect Group wyróżnia się elastycznością oraz otwartością na potrzeby zgłaszane przez klientów.

 

Nasze szkolenia odbywają się w kameralnych grupach (od kilku do kilkunastu osób). Staramy się, aby zajęcia miały charakter praktyczny i odbywały się przy aktywnym udziale wszystkich uczestników. Każdy z nich otrzymuje materiały poszkoleniowe, a także dyplom ukończenia szkolenia.

 

Cieszy nas, że każdego dnia jesteśmy pośrednikami w przekazywaniu specjalistycznej wiedzy, a klienci i uczestnicy szkoleń często do nas wracają, zaprzyjaźniają się z nami i polecają nas innym. To dla nas najlepszy dowód na to, że pasja, jaką wkładamy w naszą pracę, przynosi korzyści naszym klientom i ich organizacjom. Nie spoczywamy jednak na laurach i wciąż udoskonalamy naszą ofertę, aby nadążać za nowymi trendami oraz rosnącymi oczekiwaniami uczestników szkoleń. Jesteśmy otwarci także na Państwa sugestie i propozycje!

 Członkostwa: Firma Effect Group Sp. z o.o. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00164/2008

 Certyfikat: Firma Effect Group Sp. z o.o. posiada Certyfikat ISO 9001:2015

1. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015-10

2. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00164/2008

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
szkolenia@effectgroup.pl
Telefon
(+48) 224 165 555