Dostawca usług - MIGUS CONSULTING ZOFIA MIGUS-BĘBNOWICZ

Logo MIGUS CONSULTING ZOFIA MIGUS-BĘBNOWICZ

5/5 z 137 ocen

MIGUS CONSULTING ZOFIA MIGUS-BĘBNOWICZ

Siedziba: ul. Słoneczna 1, 11-036 Unieszewo

NIP: 7391447765

Liczba zrealizowanych usług : 56Charakterystyka działalności firmy

Zofia Migus-Bębnowicz

Dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Obszar badań – etyka biznesu, prakseologia, ekofilozofia, zarządzanie organizacją, zarządzanie zespołem, zarządzanie jakością. Koordynator ds. nauki i biznesu projektów unijnych w obszarze innowacyjności, audytor innowacyjności, współautor Modelu doradztwa Amicus Res. 

Od 15 lat konsultant systemów zarządzania m.in.: jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa informacji. Audytor wiodący systemów zarządzania jakością ISO 9001, Ekspert Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości, akredytowany przy PARP ekspert CSR, Trener międzynarodowej jednostki certyfikującej Lloyd’s Register.  

Od 2006 roku czynnie uczestniczy w projektach doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw polegających głównie na projektowaniu i wdrożeniu systemów zarządzania wpływających na poprawę jakości prowadzonych działań w firmie. 15 lat doświadczenia w konsultowaniu organizacji w zakresie szkoleń dla firm. 10 lat doświadczenia jak nauczyciel akademicki - wykłady i ćwiczenia z m.in. przedmiotów: zarządzanie jakością, zarządzanie systemami BHP, zarządzanie zespołem, zarządzanie projektem, przedsiębiorczość, negocjacje - na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. 2 lata prowadzenia szkoleń jako trener jednostki certyfikacyjnej Lloyd’s Register.

Certyfikat ISO 9001:2015

Auditor wewnętrzny, ISO 9001 – QMC Sp. z o.o

Pełnomocnik ds. jakości ISO 9001 – QMC Sp. z o.o

Auditor wiodący ISO 9001 - Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd.

Ekspert Warmińsko – Mazurskiej Nagrody Jakości

Bronze Belt – Model ewaluacji szkoleń metodą Kirkpatricka

Certyfikat_ISO_9001_2015_PL.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: migus.zofia@gmail.com
Telefon: 502164160

Ciasteczka>