Konsorcjum Naukowo - Edukacyjne Spółka Akcyjna

Możliwość dofinansowania
Logo Konsorcjum Naukowo - Edukacyjne Spółka Akcyjna
ul. Duża 21
25-304 Kielce
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 116
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne S.A to  jedyne w Polsce  Konsorcjum posiadające tak bogatą  ofertę edukacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży i  dorosłych. Znajdują się w niej szkolenia i kursy z niemal każdej dziedziny.  W naszych strukturach jest również Centrum Egzaminacyjne Języków Obcych oraz studia podyplomowe prowadzone przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu na ponad 100 kierunkach. Naukowe Liceum im. Marii Skłodowskiej - Curie z możliwością ukończenia szkoły średniej w USA dzięki nowości w Konsorcjum – Learning Center bez konieczności wyjazdu z Polski oraz pierwsza
w województwie świętokrzyskim Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie. Spełniając oczekiwania klientów w szerokim zakresie usług edukacyjnych, z licznymi sukcesami dzięki profesjonalnej kadrze, gwarantuje tylko wysoki poziom kształcenia, nowoczesną bazę dydaktyczną oraz przyjazną atmosferę.

Misją Konsorcjum Naukowo Edukacyjnego jest wszechstronna działalność, w tym szkoleniowa, badawczo-naukowa, społeczna, oświatowa, informacyjna, na rzecz szeroko rozumianego rozwoju edukacji w  Polsce i polskich przedsiębiorstw oraz podnoszenia ich konkurencyjności i wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym promowania rozwoju przedsiębiorczości i inicjatywy. Podstawą działań jest system wartości i zasad.

Konsorcjum Naukowo Edukacyjne powstało w marcu 2019 r,  aby skonsolidować doświadczenia i osiągnięcia osób, organizacji i instytucji zaangażowanych w proces kształcenia w Polsce. Celem działania konsorcjum jest ustanowienie współpracy i umożliwienie wymiany doświadczeń instytucjom zajmującym się edukacją, co ma się przyczynić do budowania statusu naukowego podmiotom wchodzącym w skład Konsorcjum.

Wysokiej klasy specjaliści,  tworzą znakomicie współpracujący zespół, który propaguje oświatę i kształcenie ustawiczne. Nadrzędnym celem Konsorcjum Naukowo - Edukacyjnego jest zapewnienie pełnej satysfakcji i zadowolenia korzystającym ze świadczonych usług klientom, poprzez systematyczne podwyższanie kompetencji zawodowych osób oraz zwiększanie ich atrakcyjności  na rynku pracy.

Posiadając najbogatszą ofertę kursów i szkoleń w Polsce, kładąc duży nacisk na wybór odpowiedniej kadry, bogatego zaplecza niezwykle ważnych zajęć praktycznych, Konsorcjum Naukowo - Edukacyjne jest bezkonkurencyjne na rynku edukacyjnym.

Dla swoich klientów Konsorcjum Naukowo  - Edukacyjne organizuje i prowadzi kursy kwalifikacyjne i doskonalące, zespoły samokształceniowe, warsztaty, seminaria i konferencje.

Posiadamy  zaplecze lokalowe i bazę dydaktyczno-szkoleniową w centrum Kielc przy ul. Wesołej 19 i ul. Sienkiewicza 19, (sale dydaktyczne, konferencyjne sprzęt multimedialny,  pracownie komputerowe, pracownię kosmetyczną, fryzjerską, masażu, sale rehabilitacyjne do integracji sensorycznej, itp.) Gwarantujemy elastyczne podejście do klienta, profesjonalną obsługę oraz rzetelność i zaangażowanie w świadczenie oferowanych usług. Organizujemy szkolenia na różnych poziomach, o różnej tematyce, pozwalające na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, a oferta edukacyjna jest cały czas poszerzana.

W ciągu roku działalności zorganizowanych zostało kilkadziesiąt kursów i szkoleń otwartych jak i zamkniętych min.:

 • Kursy medyczne (Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, Instruktor Pierwszej Pomocy, Szkolenie  z pierwszej pomocy dla nauczycieli)
 • Kursy dla opiekunów (Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych,  Opiekun uczniów dowożonych do szkół, Opiekunka dziecięca,  Animator osób starszych,  Animator zabaw, Opiekun w DPS, Kwalifikacyjny Opiekun osoby starszej niesamodzielnej, Opiekun osób starszych);
 • Kursy masażu (Masaż klasyczny, Masaż leczniczy, Masaż bańką chińską Masaż Gorącymi kamieniami, Masaż logopedyczny)
 • Kursy prawno-administracyjne (Kodeks Postepowania Administracyjnego, Praktyczne aspekty RODO)
 • Kursy informatyczne (Grafika komputerowa I stopnia , AutoCAD z Normą PRO Obsługa programu COREL
 • Kursy fotograficzne, (Kurs fotograficzny I i II stopnia)
 • Kursy instruktorskie (Instruktor sportu - część ogólna, Instruktor Rekreacji Ruchowej JOGA, IRR – Snowboard, Instruktor Fitness - ćwiczenia siłowe
 • Instruktor Sportu- Łucznictwo
 • Kursy kosmetyczne w tym podstawy kosmetologii (Kurs kosmetyczny, kurs wizażu, stylizacji paznokci, fryzjerski I stopnia, Przedłużanie rzęs,  Szkolenia modułowe: przedłużanie rzęs, manicure itd.)
 • Kursy terapeutyczne  (Arteterapia i terapia zajęciowa,  IS cz. ogólna e-learning, Integracja sensoryczna w praktyce fizjoterapeuty, Integracja sensoryczna w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Trening Umiejętności Społecznych)
 • Bukieciarstwo i florystyka
 • Kurs kroju i szycia, Projektowanie i artystyczne szycie firan i zasłon
 • Manager Restauracji
 • Kucharz
 • Doradztwo zawodowe
 • Rejestratorka medyczna
 • Komunikacja i współprca w zespole
 • Kuchnia Japońska
 • Kuchnia śniadaniowa i bankietowa

Po ukończeniu szkolenia uczesnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), certyfikat w języku polskim oraz certyfikat w języku angielskim.

Zaufali nam m.in : Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej, Sieć Przedszkoli Mini College, DPS w Witowie, MOPR w Kielcach, GOPS w Oksie, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna  „Świętokrzyska”, Miejski Urząd Pracy w Kielcach, Consultor Sp. zo.o., Wojskowa Komenda Uzupełnien w Kielcach.

Konsorcjum Naukowo - Edukacyjne to nieustannie rozwijająca się firma, podążająca za nowymi trendami oraz działająca zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, przez co jest idealnym miejscem dla rozwoju zawodowego i osobistego każdego klienta.

Naszym celem jest propagowanie oraz promowanie najwyższych standardów działania firm szkoleniowo – rozwojowych na rynku. Przestrzegamy Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS, który zawiera najważniejsze elementy opisujące profesjonalne praktyki dotyczące usług szkoleniowo – rozwojowych, przez co wspomaga rynek w identyfikacji rzetelnych i uczciwych firm realizujących wysokiej jakości usługi. W dniu 30.03.2020 Konsorcjum – Naukowo – Edukacyjne uzyskało certyfikat jakości (SUS 2.0), potwierdzający  najwyższe standardy jakości usług szkoleniowo – rozwojowych.

Konsorcjum Naukowo - Edukacyjne w Kielcach posiada zgodę Nr KO.II.5632.3.2020 z dnia 12.03.2020 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty do prowadzenia kursów "Kierownik wypoczynku", oraz "Wychowawca wypoczynku".

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
sekretariat@konsorcjum.edu.pl, anitakozakowska@konsorcjum.edu.pl
Telefon
(+48) 413 308 800, (+48) 534 083 267