Dostawca usług - Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji

Logo Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji

5/5 z 1094 ocen

Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji

Siedziba: ul. Celownicza 27, 15-394 Białystok

NIP: 5423297978

Liczba zrealizowanych usług : 166Charakterystyka działalności firmy

Doświadczenie Fundacji Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji:

W ramach naszej działalności w ostatnim roku przeprowadziliśmy kilka szkoleniowych usług rozwojowych, w ramach których uczestnicy podnieśli kompetencje w zakresie:

  • umiejętności interpersonalnych (zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem i in.)
  • zarządzania, sprzedaży, obsługi klienta, marketingu internetowego i tradycyjnego
  • umiejętności z zakresu finansów
  • umiejętności specjalistycznych (kurs medycyny nurkowej i hiperbarycznej, projektowanie systemów fotowoltaicznych, kosztorysowanie robót budowlanych i in.)
  • umiejętności z zakresu żywienia (żywienie w sporcie, rekreacji i odnowie biologicznej, żywienie osób starszych, bezpieczeństwo żywności i żywienia, plany żywieniowe jako narzędzie maksymalizacji efektów treningowych i in.)
  • znajomości języków obcych 

Certyfikat SUS 2.0. -Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji przeszła audyt przeprowadzony przez profesjonalną niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania - Decra Certification Sp. z o.o., w wyniku czego otrzymała Certyfikat SUS 2.0.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - Fundacja uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Jako instytucja szkoleniowa może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro.fundacjaris@gmail.com
Telefon: (+48) 85 3070 588

Ciasteczka>