T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o. o.

Możliwość dofinansowania
ul. Malmeda Icchoka 1
15-440 Białystok
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 723
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Firma T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. jest obecna na polskim rynku od 1989 r., od tego czasu zdobyła trwałe miejsce wśród podlaskich dostawców usług szkoleniowych. W ramach prowadzonej działalności świadczymy usługi szkoleniowe dla firm i klientów indywidualnych w zakresie grafiki komputerowej szkoleń inżynierskich, finansów i księgowości, szkoleń biurowych i technicznych

Wśród wielu firm szkoleniowych wyróżnia nas praktyczne doświadczenie, wynikające z wieloletniej działalności edukacyjnej oraz z aktywnego uczestnictwa w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Nasze doświadczenie to przede wszystkim umiejętności i obserwacje zbudowane w związku ze współpracą z naszymi Klientami.

Możemy pochwalić się trwałymi, partnerskimi relacjami z wieloma firmami i instytucjami. Niezależnie od zakresu świadczonych usług, każdorazowo kontakt z nowym Klientem przynosi nam nowe wyzwania i doświadczenie zachęcając nas do ciągłego rozwoju i poszerzania swoich kompetencji. 
 

Ponad 30 lat działalności szkoleniowej zaowocowało:

 • organizacją ponad 4 000 szkoleń
 • przeszkoleniem ponad 22 000 osób
 • przeszkoleniem pracowników ponad 900 firm 
 • opracowaniem kilkudziesięciu autorskich programów  szkoleń
 • opracowaniem kilkudziesięciu materiałów szkoleniowych 

Nasza działalność to również pozyskiwanie środków z funduszy europejskich na realizację własnych projektów szkoleniowych oraz badawczo-informacyjnych. Do chwili obecnej zrealizowaliśmy 35 autorskich projektów dofinansowane z Unii Europejskiej, w tym:

 • 11 projektów dla osób bezrobotnych
 • 8 projektów dla osób pracujących 
 • 7 projektów dla uczniów / młodzieży
 • 4 projekty badawcze
 • 3 projekty dla osób niepełnosprawnych
 • 2 projekty dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Domeną naszego Ośrodka Szkoleniowego są szkolenia inżynierskie z obsługi oprogramowania:

 • AutoCAD (Akademia AutoCAD'a - nasza sztandarowe szkolenie obejmujące 90 godzin nauki oprogramowania na trzech poziomach zaawansowania),
 • Inventor,
 • Solid Works,
 • Kosztorysowanie

Posiadamy również bogate doświadczenie w realizacji szkoleń graficznych z zakresu obsługi programów: 3ds MAX, Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

Krótki opis części zrealizowanych projektów:

 1. „Wykwalifikowana Gosposia” działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet. Okres realizacji: 1.09.2005 – 30.04.2007. Wielkość grupy docelowej: 300 kobiet 40+. Celem projektu było wspieranie równości szans kobiet z Podlasia na rynku pracy.
 2. „Kobieta sukcesu na rynku pracy” działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet. Okres realizacji: 1.07.2006 – 31.08.2006. Wielkość grupy docelowej: 150 kobiet. Cel projektu: wsparcie równości szans kobiet na podlaskim rynku pracy oraz merytoryczne przygotowanie kobiet do aktywnego i świadomego uczestnictwa na rynku pracy.
 3. „Doskonalenie kadr - klucz do efektywnej pracy” działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. Okres realizacji: 12.05.2006 – 11.11.2007. Wielkość grupy docelowej: 210 osób – kadry zarządzającej i pracowników podlaskich MSP. Cel projektu: podniesienie kwalifikacji i poziomu umiejętności kadr zarządzających i pracowników z zakresu: skutecznego komunikowania się i pracy w grupie, asertywności, negocjacji, zarządzania czasem, nowoczesnych metod i technik zarządzania, nowych form zatrudnienia.
 4. „Sprawni niepełnosprawni – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Okres realizacji: 1.08.2006 – 31.05.2007. Cel projektu: udzielenie wsparcia 96 bezrobotnym osobom niepełnosprawnym o średnim i wysokim stopniu niepełnosprawności, w wyborze drogi zawodowej, określeniu predyspozycji oraz tożsamości zawodowej. 
 5. „Lepszy start – program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych” działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. Okres realizacji: 1.07.2006 – 30.06.2007 Wielkość grupy docelowej: 105 osób. Cel projekt: aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych poprzez zaproponowanie systemu poradnictwa zawodowego, treningu interpersonalnego, psychologicznego wsparcia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych.
 6. „Nowe umiejętności - szansa 50+” poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Okres realizacji:  01.11.2008 – 31.10.2009. Wielkość grupy docelowej: 44 osoby. Cel projektu: wsparcie osób pracujących po 50 roku życia doradztwem zawodowym oraz podniesienie ich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach zawodowych.
 7. "BĄDŹ EKSPERTEM – szkolenia certyfikowane AutoCAD” działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Okres realizacji: 01.11.2008 – 30.10.2009. Wielkość grupy docelowej: 120 osób – uczniów szkół zawodowych. Cel projektu: wzbogacenie kompetencji i umiejętności uczniów szkół zawodowych oraz zwiększenie ich szans w dostępie do certyfikowanych szkoleń a w perspektywie czasu atrakcyjnego zatrudnienia. 
 8. „Technik informatyk – zawód przyszłości” działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego. Okres realizacji: 01.06.2009-31.01.2012. Cel projektu: uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji przez 30BO oraz złożenie woli przystąpienia do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.
 9. „BĄDŹ EKSPERTEM – szkolenia certyfikowane AutoCAD – II edycja” –działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Okres realizacji: 01.01.2010–30.06.2011. Wielkość grupy docelowej: 180 osób. Cel projektu: wzbogacenie kompetencji i umiejętności uczniów szkół zawodowych oraz zwiększenie ich szans w dostępie do certyfikowanych szkoleń a w perspektywie czasu atrakcyjnego zatrudnienia.
 10. "Inwestuj w kadry" poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Okres realizacji: 01.01.2012 - 30.09.2013. Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji lub nabycie nowych umiejętności zawodowych przez pracowników firmy Bison-Bial w Białymstoku w ciągu 20 m-cy realizacji projektu.
 11. „Kwalifikacje + doświadczenie = zatrudnienie” poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Okres realizacji: 01.09.2011r. - 30.09.2012r. Cel projektu: Podniesienie poziomu aktywności i zwiększenie szans na zatrudnienie 40 osób (17K i 23M) bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Mońkach w okresie 13 m-cy realizacji projektu. Projekt realizowany w Partnerstwie z PUP Mońki.
 12. „Większa wiedza-większe możliwości” działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy. Okres realizacji: 01.09.2012-31.08.2014. Cel projektu: Zwiększenie dostępu do zatrudnienia 40 osób niepełnosprawnych poprzez podniesienie ich aktywności zawodowej i społecznej w okresie 01.09.2012-31.08.2014. 
 13. "Aktywuj się zawodowo" działanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Okres realizacji: 01.01.2014 - 31.01.2015. Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych, wzrost poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 48 osób pozostających bez zatrudnienia w okresie 01.01.2014 - 31.01.2015.
 14. „Kwalifikacje + doświadczenie = zatrudnienie 2” poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Okres realizacji: 01.01.2014r. - 30.04.2015r. Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie szans na zatrudnienie 60 osób (48K i 12M) z powiatów: monieckiego, augustowskiego, grajewskiego, sejneńskiego, suwalskiego i m. Suwałki w okresie od. 01.01.2014r. do 30.04.2015r. Projekt realizowany w Partnerstwie z PUP Mońki.
 15. „Nowe kwalifikacje – lepsza przyszłość” poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji:  01.01.2014 – 31.05.2015. Cel projektu: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących woj. podlaskie (w tym 50% pow. kolneński, suwalski, sejneński, wysokomazowiecki, moniecki) bezrobotnych w wieku 15-30 i podniesienie ich zdolności do zatrudnienia do 31.05.2015r.
 16. „Od szkolenia do zatrudnienia” - realizowany w ramach działania 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Okres realizacji: 01.05.2014r. - 31.08.2015r. Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie szans na zatrudnienie 30 osób (18K i 12M) z powiatów: monieckiego, augustowskiego, grajewskiego, sejneńskiego, suwalskiego i m. Suwałki w okresie od. 01.05.2014r. do 31.08.2015r.

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. prowadzi działalność edukacyjną jako niepubliczna placówka oświaty pozaszkolnej od 1989 roku.

Wysoka jakość szkoleń T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. potwierdzona jest certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością nr 160/2022, w zakresie świadczenia usług szkoleniowych, działalność wspomagająca edukację, doradztwo związane z zarządzaniem, zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10 

Jako instytucja szkoleniowa posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP z dnia 10.12.2004 roku nr 2.20/00015/2004.

Jesteśmy również Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym oraz Autoryzowanym Centrum Certyfikacji firmy AutoDesk, który to status daje świadectwo wysokiej jakości naszych usług i szkoleń oraz stwarza możliwość przeprowadzania egzaminów potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem. Ograniczona na terenie Polski ilość ośrodków szkoleniowych AutoDesk świadczy o wysokiej jakości naszych działań.

Jesteśmy autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Certiport. Mamy uprawnienia do przeprowadzania egzaminów z zakresu Microsoft, Adobe, Autodesk, IC3.

Od 2014 roku posiadamy akredytację Laboratorium Mobilnego ECDL pod numerem PL-LAB1565 w zakresie przeprowadzania szkoleń i egzaminów z produktów ECDL, nie tylko na terenie Ośrodka, ale również w każdym miejscu na terenie całej Polski.

Firma T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. posiada także wpis do rejestru podmiotów prowadzących Agencje Zatrudnienia z dnia 05.07.2012r., pod numerem 8506 i świadczy usługi w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego.

Jako wieloletni realizator usług szkoleniowych z zakresu oprogramowania graficznego posiadamy Status Partnera Szkoleniowego firmy Corel.

Posiadamy również Status Partnera firmy Comarch w zakresie usług handlowych, wdrożeniowych i szkoleniowych.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
szkolenia@computerplus.com.pl
Telefon
(+48) 85 7489 155