ACTIVEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ

Możliwość dofinansowania
ul. Brzeska 5-15/U1
50-430 Wrocław
Usługa doradcza / Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 47
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Firma Activemed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała 24.01.2013r. Od początku swojej działalności oferuje oprogramowanie i sprzęt komputerowy dla farmacji i sektora medycznego, kompleksowe usługi w zakresie doradztwa w doborze sprzętu komputerowego, projektowania, instalacji sieci komputerowych, konfiguracji sprzętu, dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta standardowego oprogramowania, a także organizację oraz realizację  szkoleń w tym zakresie.

Każde przeprowadzone przez nas szkolenie dopasowane jest do indywidualnych potrzeb klienta, dzięki czemu są one skuteczne i efektywne. Celem szkoleń jest podniesienie zarówno  kwalifikacji zawodowych jak i osobistych pracowników placówek, a także zwiększenie wydajności czasu pracy.

Nasi pracownicy  stanowią wysoko wykfalifikowaną kadrę, która wykazuje się wiedzą oraz doświadczeniem.

 

Skany dokumentów potwierdzające doświadczenie podmiotu.

CERTYFIKAT:

Certyfikat Systemu Zarządzania i spełniania wymagania PN-EN ISO 9001:2015 w zakrsesie:

• Świadczenie usług rozwojowych w zakresie:

- usługi szkoleniowe,

- usługi doradcze.

• Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w zakresie oprogramowania wspierającego działalność organizacji.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
sekretariat@activemed.pl
Telefon
(+48) 717 336 085, (+48) 509 445 059