BPWS sp. z o.o.

Możliwość dofinansowania
Logo BPWS sp. z o.o.

BPWS sp. z o.o.

NIP 5272901501
ul. Chłodna 64/315
00-872 Warszawa
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 79
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Z NAMI OSIĄGNIESZ WIĘCEJ!

Jesteśmy zespołem ekspertów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zwłaszcza zarządzania wiedzą, procesami, jakością i relacjami z Klientami.

Świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Wskazujemy możliwe sposoby wykorzystania mocnych stron organizacji i pojawiających się szans, aby przedsiębiorstwo mogło sprostać istniejącym zagrożeniom, odpowiedzieć skutecznie na przemiany zachodzące na rynku, osiągając wytyczone cele.

Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości usług szkoleniowych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, wsparcie rozwoju kompetencji ich zasobów kadrowych przy użyciu innowacyjnych narzędzi, a także stabilny, trwały i zrównoważony rozwój marki w branży doradczej i szkoleniowej.

Naszym celem strategicznym jest zwiększanie wartości przedsiębiorstw poprzez optymalne wykorzystanie zasobów intelektualnych, materialnych i organizacyjnych w zakresie działalności szkoleniowej oraz świadczonych usług.

OFERTA

Skontaktuj się z nami:

  • przygotujemy diagnozę lub analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa,
  • sprawdzimy wszelkie możliwości dofinansowania usług doradczych i szkoleniowych dla Ciebie i Twojej organizacji,
  • pomożemy w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie,
  • pomożemy w rozliczeniu dofinansowania, dopilnujemy terminów.

Jeśli masz inny pomysł na rozwój swojego potencjału – z nami możesz go zrealizować!

Wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 w zakresie usług szkoleniowych, usług doradczych i zarządzania projektami, co potwierdza certyfikat numer Q&R_770 wydany przez Q&R Polska sp. z o.o. 

Dążymy do upowszechniania wiedzy o dobrych praktykach w zapewnianiu jakości szkoleń. Zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Zapraszamy na: http://www.bpws.pl/. 

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
kontakt@bpws.pl
Telefon
(+48) 796 861 561