RUCHLEWICZ ANDRZEJ, Pracownia Projektowa - Budowlano - Konstrukcyjna " ARTBUD " Andrzej Ruchlewicz