Dostawca usług - MALON GROUP Sp. z o.o.

Logo MALON GROUP Sp. z o.o.

0/5

MALON GROUP Sp. z o.o.

Siedziba: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

NIP: 9131615066

Liczba zrealizowanych usług : 3Charakterystyka działalności firmy

MALON GROUP to funkcjonująca na polskim rynku od 2012r. spółka należąca do grupy kapitałowej AQUILA, której celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia przedsiębiorczości. Działania realizowane przez poszczególne spółki są ze sobą w pełni komplementarne, co zapewnia integralne podejście zespołów specjalistów do problemów zgłaszanych przez klientów.

MALON GROUP Sp. z o.o. świadczy usługi doradcze oraz szkoleniowe, dostarczając kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność oraz efektywność przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Oferta firmy jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku, a realizowane przez nią projekty obejmują różnorodne aspekty związane z zarządzaniem organizacją, a w szczególności z:

  • realizacją szkoleń i kursów tematycznych w formułach: tradycyjnej (szkolenia otwarte i zamknięte) oraz e‑learningu z zakresu:

Zaawansowanych narzędzi do zarządzania (Six Sigma Green Belt, Six Sigma Black Belt)

Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001)

Systemów Zarządzania Jakością dla branży motoryzacyjnej (ISO / TS 16949, VDA 6.3.)

Systemów Zarządzania Jakością w przemyśle kolejowym (ISO / TS 22163, IRIS)

Systemu Zarządzania Jakością dla wyrobów medycznych (ISO 13485)

Systemu Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001)

Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001, PN-N 18001 / BS OHSAS 18001)

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i ochrona danych osobowych (ISO 27001, RODO)

Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (ISO 37001)

Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (ISO 22301)

Dobrych Praktyk Produkcji GMP (ISO 15378, ISO 22716)

Systemu Zarządzania w laboratoriach (ISO / IEC 17025)

Szkoleń dedykowanych dla branży spożywczej (GMP / GHP, HACCP, ISO 22000)

Systemów sieci handlowych (BRC Food, BRC CP)

Zrównoważonej gospodarki (RSPO, UTZ, FSC)

Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Technik oraz narzędzi jakości (EFQM, 5S, TQM, SPC, FMEA)

oraz wielu inny.

  • projektowaniem, wdrażaniem i doskonaleniem systemów zarządzania zgodnych z wymaganiami międzynarodowych standardów i norm m.in. ISO 9001, ISO 13485, IATF 16949, AQAP, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001, System SCC, SEVESO III, ISO 31000, ISO / IEC 27001, ISO 28000, ISO 22301, EFQM, BSC, REDcert, RSPO, PEFC, FSC, UTZ, EUROLIŚĆ, HACCP, ISO 22000, BRC Food, BRC CP, BRC IoP, BRC S&D, ISO 22716, ISO 15378, ISO 17025, ISO 17020, ISO 15189, ISO 15085, EN 1090, SQAS, 5S, TAPA, SA 8000, ISO EcoVadis, ISO 26000, GRI, SMETA, BSCI oraz wiele innych.

Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi konsultantów, trenerów i ekspertów MALON GROUP Sp. z o.o. realizuje nawet najbardziej złożone projekty doradcze i szkoleniowe, wymagające ogromnej wiedzy i doświadczenia, zasobów ekonomicznych i intelektualnych, co niewątpliwie stanowi o jej przewadze nad konkurencją.

Po każdym szkoleniu MALON GROUP Sp. z o.o. prowadzi badania skuteczności szkolenia i zadowolenia Klienta (uczestnika) z przebiegu szkolenia. Wszystkim słuchaczom wydawane są stosowne zaświadczenia potwierdzające udział w zajęciach oraz, w zależności od rodzaju szkolenia i wyniku egzaminu, certyfikaty potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji. Certyfikaty wydawane są w języku polskim i angielskim lub na życzenie klienta w innym wskazanym przez niego języku. Wszystkie wydawane certyfikaty i zaświadczenia, potwierdzające udział w szkoleniach są ewidencjonowane, posiadają swój indywidualny numer, dzięki któremu, w każdej chwili istnieje możliwość potwierdzenia jego zgodność i autentyczność oraz możliwość wystawienia,w razie konieczności, stosownego duplikatu, bądź odpisu.

Szczegółowe informacje o MALON GROUP Sp. z o.o.: https://www.iso.org.pl/; https://szkoleniaiso.edu.pl/

MALON GROUP Sp. z o.o. posiada certyfikat ISO 9001:2015 wydany przez międzynarodową jednostkę certyfikującą BM TRADA potwierdzający, że firma spełnienia wymagania normy ISO 9001:2015 dotyczące Systemu Zarządzania Jakością. Zakres certyfikacji: Doradztwo w zakresie wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania, narzędzi i metod zarządzania, doskonalenia wyników firmy oraz związane z tym szkolenia. Zapewnienie szkoleń e-learningowych. Usługi IT w tym usługi programistyczne oraz serwis IT z zakresu konfiguracji i nadzoru nad systemami informatycznymi i sieciami. Data ważności certyfikatu: 28 maja 2022.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@iso.org.pl, szkolenia@iso.org.pl
Telefon: (+48) 717 890 841, (+48) 604 209 043

Ciasteczka>