Dostawca usług - Fundacja Promocji Nowej Huty

Logo Fundacja Promocji Nowej Huty

5/5 z 927 ocen

Fundacja Promocji Nowej Huty

Siedziba: os. Na Wzgórzach 15/21, 31-722 Kraków

NIP: 6783146940

Liczba zrealizowanych usług : 90Charakterystyka działalności firmy

Jesteśmy firmą szkoleniową, która z pasją i poświęceniem przyczynia się do rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych pracowników wielu przedsiębiorstw. 

Wspomagamy rozwój wielu firm poprzez diagnozę i analizę sytuacji w zakresie potrzeb szkoleniowych, doradztwo biznesowe, czy też realizację warsztatów i treningów. 

SZKOLENIA
Każde nasze szkolenie jest dostosowane do indywidualnych oczekiwań Klienta. Dzięki wcześniejszej identyfikacji i analizie potrzeb firmy wszystkie nasze działania są "szyte na miarę" potrzeb Klienta. Oferujemy zarówno krótkie treningi, jak i długie cykle warsztatów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową. 

 

Wszystkie nasze realizacje dostępne w galeria na naszej stronie www oraz facebook.

 

DORADZTWO
Nasze działania wykraczają poza tradycyjne formy szkoleń. Prowadzimy także mentoring, coaching oraz zajmujemy się wdrażaniem standardów obsługi klienta. Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych Klientów i wspomagamy dzięki unikatowym rozwiązaniom.MULTIMEDIA
Wyróżnia nas stosowanie nowych technologii edukacyjnych, do których należą: e-learning, filmy szkoleniowe, filmy
instruktażowe czy szkolenia multimedialne.


TRENING W MIEJSCU PRACY
Prowadzimy treningi w naturalnym środowisku pracy uczestników. Warsztaty ,,na żywo’’ i praktyczne ćwiczenia gwarantują szybkie i trwałe przyswajanie wiedzy przy minimalnej ilości czasu.

 

A o tym jakie mamy metody szkoleniowe i dlaczego warto się szkolić opowiadamy podczas spotkań w naszej siedziebie lub publikujemy na naszej stronie internetowej oraz profilu facebook.

              

Fundacja Promocji Nowej  Huty posiada certyfika jakości Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0  przyznany przez DEKRA Certification.

Znak jakości jest przyznany na podstawie wyników audytu zewnętrznego realizowanego przez niezależnych i obiektywnych audytorów. Przyznawany jest na okres 3 lat i może być używany przez instytucję, która go posiada pod warunkiem utrzymywania jakości świadczonych usług edukacyjno - szkoleniowych lub/i doradczych - zgodnej z SUS 2.0 Posługiwanie się znakiem jakości przez instytucję, która go otrzymała oznacza, że spełnia ona wymagania określone w SUS 2.0 i realizuje wysokiej jakości usługi doradcze.

Spełnia wymagania systemu zapewnienia jakości dla firm szkoleniowo-rozwojowych, które są zainteresowane wpisem do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (dawniej Rejestr Usług Rozwojowych - RUR) i świadczeniem usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych.

Warto podkreślić, że w trakcie audytu badana jest m.in. zgodność oferty z potrzebami i oczekiwaniami klientów, przygotowanie merytoryczne i metodyczne doradców, rzetelność przekazywanych treści, różnorodność form doradztwa. 

Wpis do RIS nr: 2.12/00091/2018 

Standard Usług Szkoleniowo – Rozwojowych SUS 2.0 nr: DEKRA/SUS/000530 

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

 

referencje_cech046.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@fundacjanh.org
Telefon: (+48) 510 313 661

Ciasteczka>