Dostawca usług - Wszechnica Edukacyjna Sp. z o.o.

Logo Wszechnica Edukacyjna Sp. z o.o.

4.5/5 z 1054 ocen

Wszechnica Edukacyjna Sp. z o.o.

Siedziba: al. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

NIP: 5272846914

Liczba zrealizowanych usług : 144Charakterystyka działalności firmy
 • Certyfikacja ISO 9001:2017 w zakresie szkoleń i doradztwa.
 • Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (w tym kursy w ramach KKZ/KUZ) - Centrum Kształcenia Ustawicznego - Wszechnica Edukacyjna.
 • Wpis do ewidencji niepublicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) – Niepubliczny Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS).
 • Międzynarodowa akredytacja organizacji szkoleniowej w zakresie zarządzania projektami – PRINCE2 (możemy szkolić i egzaminować, akredytacja PeopleCert).
 • Międzynarodowa akredytacja organizacji szkoleniowej w zakresie zarządzania programami – MSP (możemy szkolić i egzaminować, akredytacja PeopleCert).
 • Międzynarodowa akredytacja organizacji szkoleniowej w zakresie zarządzania ryzykiem – M_o_R (możemy szkolić i egzaminować, akredytacja PeopleCert).
 • Międzynarodowa akredytacja organizacji szkoleniowej w zakresie zarządzania usługami IT - ITIL (możemy szkolić i egzaminować, podmiot akredytujący PeopleCert).
 • Międzynarodowa akredytacja organizacji szkoleniowej w zakresie DevOps
  (możemy szkolić i egzaminować, podmiot akredytujący PeopleCert).
 • Wydzielona jednostka biznesowa – szkoła dronowa (rozpoczęcie działalności w ramach tego obszaru biznesowego – luty 2020 r.).
ATO_PRINCE2.pdf
ITIL® 4 Foundation in IT Service Management.pdf
MoR® Foundation_Practitioner in Risk Management.pdf
MSP® Foundation _4th Edition_ in Programme Management.pdf
P3O® Foundation_Practitioner in Portfolio, Programme and Project Offices.pdf
PeopleCert DevOps Fundamentals.pdf
PeopleCert Scrum Master I _ II.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: l.chojnacki@we.edu.pl
Telefon: (+48) 519 871 364

Ciasteczka>