Wszechnica Edukacyjna Sp. z o.o.

Możliwość dofinansowania
Logo Wszechnica Edukacyjna Sp. z o.o.
al. Aleja Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 317
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy
 • Certyfikacja ISO 9001:2017 w zakresie szkoleń i doradztwa.
 • Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (w tym kursy w ramach KKZ/KUZ) - Centrum Kształcenia Ustawicznego - Wszechnica Edukacyjna.
 • Wpis do ewidencji niepublicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) – Niepubliczny Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS).
 • Międzynarodowa akredytacja organizacji szkoleniowej w zakresie zarządzania projektami – PRINCE2 (możemy szkolić i egzaminować, akredytacja PeopleCert).
 • Międzynarodowa akredytacja organizacji szkoleniowej w zakresie zarządzania programami – MSP (możemy szkolić i egzaminować, akredytacja PeopleCert).
 • Międzynarodowa akredytacja organizacji szkoleniowej w zakresie zarządzania ryzykiem – M_o_R (możemy szkolić i egzaminować, akredytacja PeopleCert).
 • Międzynarodowa akredytacja organizacji szkoleniowej w zakresie zarządzania usługami IT - ITIL (możemy szkolić i egzaminować, podmiot akredytujący PeopleCert).
 • Międzynarodowa akredytacja organizacji szkoleniowej w zakresie DevOps
  (możemy szkolić i egzaminować, podmiot akredytujący PeopleCert).
 • Wydzielona jednostka biznesowa – szkoła dronowa (rozpoczęcie działalności w ramach tego obszaru biznesowego – luty 2020 r.).
Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami