Dostawca usług - SPEED COM KAROL GÓRNY

Logo SPEED COM KAROL GÓRNY

5/5 z 157 ocen

SPEED COM KAROL GÓRNY

Siedziba: ul. Walecznych 4/118, 20-127 Lublin

NIP: 9462461088

Liczba zrealizowanych usług : 73Charakterystyka działalności firmy

Polskie Centrum Audytu to szkolenia, doradztwo i wsparcie w dziedzinach ochrony danych osobowych, zarządzania bezpieczeństwem informacji, cyberbezpieczeństwa, prawa, telekomunikacji i energetyki. Nasze działania polegają na przeprowadzaniu audytów i szkoleń, tworzeniu oraz wdrażaniu procedur i mechanizmów ułatwiających i legalizujących prowadzenie biznesu w dzisiejszej rzeczywistości.

Dlaczego warto zaufać właśnie nam?
Jesteśmy zespołem radców prawnych, adwokatów, audytorów wewnętrznych, wdrożeniowców ISO, szkoleniowców, specjalistów ds. IT. Większość z nas to absolwenci kierunków związanych z ochroną danych osobowych i cyberbezpieczeństwem na różnych uczelniach wyższych, takich jak Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uczelnia Łazarskiego.

Doświadczenie:
Pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych w niemal 200 organizacjach takich jak urzędy miast, urzędy gmin, szpitale, banki, jednostki podległe samorządom, szkoły, spółki miejskie, hotele, korporacje komunikacyjne, przedsiębiorstwa gospodarek komunalnych, spółdzielnie mieszkaniowe, małe i średnie spółki prawa handlowego oraz jednoosobowe działalności gospodarcze. Z sukcesem wdrożyliśmy już RODO u ponad 400 zadowolonych klientów, co zostało poświadczone referencjami, przeprowadziliśmy ponad 100 usług doradczych i przeszkoliliśmy ponad 1000 osób.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Standard Usług Szkoleniowo- Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)

Certyfikat Członkowstwa Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SPEED COM KAROL GÓRNY

Certyfikat_PIFS.pdf
CERTYFIKAT_SUS_2.0.pdf
Referencje_-_Lubelskie_Przedsiębiorstwo_Gospodarki_Komunalnej.pdf
Referencje_-_Szpital_Parczew.pdf
Referencje_Ips_Hotel_Poleczki.pdf
Referencje_Muzeum_Zamoyskich_w_Kozłówce.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@pcat.pl
Telefon: (+48) 518 999 965

Ciasteczka>