Dostawca usług - Interdont Support Q Sp. z o.o.

Logo Interdont Support Q Sp. z o.o.

0/5

Interdont Support Q Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Józefa Pukowca 15, 40-847 Katowice

NIP: 6270015003

Liczba zrealizowanych usług : 1Charakterystyka działalności firmy

Interdont Support Q Sp. z o.o. z siedzibą główną w Katowicach prowadzi działalność szkoleniową dla przemysłu produkcyjnego w zakresie usług szkoleniowych w tym Systemów Zarządzania Jakością: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 oraz IATF 16949:2016, audytów wyrobu i audytów procesu zgodnie z podręcznikami VDA QMC, audytów specjalnych CQI, narzędzi jakości Core Tools dla branży motoryzacyjnej. Szkoleń technicznych z zakresu Metrologii, warsztatów doskonalących, szkoleń miękkich oraz pozostałych. Współpracujemy z instytucjami certyfikującymi, sukcesywnie rozszerzając wachlarz usług świadczonych dla naszych Klientów. Szkolenia świadczymy zarówno w formie szkoleń otwartych i zamkniętych zarówno w formie stacjonarnej oraz w formie zdalnej.

Drugim zakresem działalnością są usługi doradztwa i konsultacji w zakresie implementacji
Systemów Zarządzania Jakością: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018; ISO 19011:2018; IATF 16949:2016, podejścia procesowego. Świadczymy również  usługi audytów zerowych, audytów gotowości według norm SZJ oraz audytów Analizy potencjału nowych dostawców, audytów wyrobu VDA 6.5 oraz audytów procesu VDA 6.3 posiadając naszej kadrze audytorskiej, licencjonowanych audytorów VDA QMC.
Do naszych usług należą również kontrole komponentów i selekcji pod kątem występowania
wad i defektów w danym wyrobie.

Lista świadczonych usług szkoleniowych 2021:

Wymagania normy ISO 9001:2015

Wymagania normy IATF 16949:2016

Wymagania normy ISO 14001:2015 

Pełnomocnik SZJ IATF 16949:2016 dla branży motoryzacyjnej

Wymagania normy ISO 45001:2018 

Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych wg PN EN ISO 3834 

Wymagania normy ISO 19011:2018 

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według standardu ISO 45001:2018 

CSR – Specyficzne wymagania klienta VAG 

CSR – Specyficzne wymagania klienta BMW

CSR – Specyficzne wymagania klienta DAIMLER

CSR – Specyficzne wymagania klienta FORD

APQP i VDA 4.3 – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu wg AIAG i VDA QMC

APQP - Zaawansowane planowanie jakości wyrobu oraz PPAP - Zatwierdzenie wyrobu i procesu według AIAG 

PPAP i PPF – Zatwierdzenie wyrobu i procesu według AIAG i VDA

Analiza FMEA według podręcznika VDA i AIAG

 Narzędzia jakości, podręczniki AIAG i VDA QMC

Flow Chart i Plan Kontroli

 Zatwierdzenie wyrobu i procesu zgodnie z najnowszym wydaniem VDA 2 – wydanie 6 podręcznika 2 (1+1)

 IMDS – Międzynarodowa Materiałowa Baza Danych 

IMDS - Międzynarodowa, Materiałowa Baza Danych w oparciu o dyrektywy REACH i RoHS 

Świadomość bezpieczeństwa wyrobu

 Zapewnienie poziomu dojrzałości zgodnie z wytycznymi VDA-MLA (RGA) 

MSA – Analiza Systemów Pomiarowych (wg AIAG i VDA 5) 

SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem

GD&T - Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne według normy ISO i ASME

Podstawowe użytkowanie urządzeń pomiarowych

Rysunek techniczny z elementami metrologii - podstawy 

Analiza zwrotów z rynku w branży motoryzacyjnej zgodnie z VDA FFA i audyt standard 2018

Zarządzanie Gwarancjami jako proces strategiczny

Nadzór i przechowywanie udokumentowanej informacji w oparciu o zalecenia podręcznika VDA 1

Wyznaczanie niepewności pomiaru

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta

Optymalizacja procesów według standardu 5S

Lean lider - szkolenie z zakresu rozwoju przywództwa w organizacji w oparciu o filozofię,
kulturę i wartości Lean

Przegląd narzędzi jakości i wymagań branży motoryzacyjnej

Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015

Audytor wewnętrzny IATF 16949:2016 

Audytor wewnętrzny ISO 14001:2015 

Audytor wewnętrzny ISO 45001:2018

Audytor wewnętrzny ISO 50001:2018

Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3  (1+2) 

Audytor wyrobu zgodnie z VDA 6.5 – wydanie trzecie podręcznika 

Audyt D/TLD według wymagań VAG 

AUDYTY SPECJALNE CQI 9 - Audyt procesu obróbki cieplnej

AUDYTY SPECJALNE CQI 11 - Audyt obróbki Galwanicznej

CQI 12 - Audyt procesu nanoszenia powłok 

AUDYTY SPECJALNE CQI 23 – Audyt procesu formowania tworzyw sztucznych

Warsztaty doskonalące dla audytorów IATF 16949:2016 (1+1) 

Warsztaty doskonalące dla audytorów procesu według VDA 6.3

Warsztaty dla audytorów procesu i systemu – audytowanie narzędzi jakości 

Analiza ryzyka w procesach wg wymagań IATF 16949:2016 1 

Kontekst organizacji i zarządzanie ryzykiem wg ISO 9001:2015 

Problem solving – metody rozwiązywania problemów 

Techniki rozwiązywania problemów w oparciu o raport 8D

Posiadane certyfikaty podmiotu:

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie usług doradztwa jakościowego, szkolenia i control&rework

Certyfikat zaświadczający o wpisie do Rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia uprawniający do świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa pracy

Certyfikat zaświadczający o wpisie do Rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia uprawniający do świadczenia usługi pracy tymczasowej.

Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Carcoustic_list_referencyjny.pdf
Chassis_Brakes_Referencje.pdf
Valmet_Automotive.pdf
Referencje_Harter.pdf
Winkelmann.pdf
Certyfikat_o_wpisie_do_rejestru_Agencji_zatrudnienia-pośrednictwo_pracy_i_poradnictwo_zawodowe.pdf
Certyfikat_o_wpisie_do_rejestru_Agencji_zatrudnienia-usługi_pracy_tymczasowej.pdf
Akredytacja_kuratora_Oświaty.pdf
Scan.jpg
Interdont_Support_Q_PCA-QMS19-001.jpg

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: administracja@supportqpolska.pl
Telefon: (+48) 323 359 308

Ciasteczka>