Dostawca usług - Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego"

Logo Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego"

4.6/5 z 847 ocen

Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego"

Siedziba: ul. Józefa Michalusa 1/4, 38-300 Gorlice

NIP: 7381000790

Liczba zrealizowanych usług : 348Charakterystyka działalności firmy

Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego istnieje od 1994 roku i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 000003827 oraz w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.12/00012/2004.

Stowarzyszenie prowadzi zgodną ze statutem działalność mającą na celu realizację ogólnokrajowego programu edukacji narodowej         w zakresie oświaty, wychowania, kształcenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych  oraz świadczenia usług z tego zakresu                   w szczególności w ramach szkolenia zawodowego oraz doskonalenia nauczycieli.

Posiadamy Znak Jakości ISO spełniając wszelkie wymagania normy ISO 9001 przyznany przez międzynarodową firmę certyfikującą TUVRheinland.  Jakość prowadzonych kursów, szkoleń jest na bardzo wysokim poziomie.  Dbając o jak najwyższą jakość świadczonych usług, współpracujemy z zespołem wykładowców i trenerów będących specjalistami w swoich dziedzinach. Dysponują oni nie tylko niezwykle obszerną wiedzą teoretyczną, ale również praktyczną, zdobytą podczas wielu lat kariery zawodowej. Zajęcia prowadzone są        w salach wykładowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i komputerowy.

W ramach Stowarzyszenia działa również

 

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Wena” którego głównym celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych. W ramach Ośrodka organizowane są

- kursy kwalifikacyjne, warsztaty, seminaria, szkolenia dla nauczycieli oraz studia podyplomowe pod patronatem Wyższych Uczelni.

Ośrodek posiada akredytację przyznaną przez Małopolskiego Kuratora Oświaty stanowiąca potwierdzenie wysokiej jakości prowadzonych form doskonalenia nauczycieli.

 
 

W naszej działalności szkoleniowo - edukacyjnej współpracujemy między innymi z takimi instytucjami jak:

  • Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,
  • Urząd Dozoru Technicznego w Krakowie
  • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich
  • Instytut Mechanizacji  Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
  • Nowosądecką Izbą Pielęgniarek i Położnych w

 

Akredytacja_Stowarzyszenie.jpg
Akredytacja_Stowatowarzyszenie-_str._2.jpg
Akredytacja_Wena.jpg
Certyfikat_ISO_2.jpg
Wpis_Agencja_Zatrudnienia.jpg
certyfikat w zakresie szkolenia operatorów maszyn i urządzeń technicznych.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: cszgor@poczta.onet.pl
Telefon: (+48) 500 377 311

Ciasteczka>