Dostawca usług - Fundacja Edumocni

Logo Fundacja Edumocni

4.9/5 z 2037 ocen

Fundacja Edumocni

Siedziba: ul. T. Kościuszki 37A, 33-100 Tarnów

NIP: 9930667832

Liczba zrealizowanych usług : 314Charakterystyka działalności firmy

Fundacja EDUmocni prowadzi działalność na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz przeciwdziałania bezrobociu.

Nasze działania koncentrują się na poniższych obszarach:

- prowadzenie projektów edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z IT

- szkolenia zawodowe rozwijające umiejętności i kwalifikacje osób dorosłych, które kończą się egzaminem potwierdzających nabycie kwalifikacji lub kompetencji

- prowadzenie projektów aktywizacji zawodowej ukierunkowanych na reorientację zawodową oraz zmianę lub znalezienie nowej pracy

- wsparcie przedsiębiorczości lokalnej oraz tworzenie środowiska przyjaznego startupom

Zrealizowane szkolenia:

Tworzenie treści – word i excell

Kurs przeznaczony dla osób wykorzystujących w swojej pracy komputer, które chcą nauczyć się od podstaw obsługi i efektywnego wykorzystywania programów MS Word i MS Excel.

Szkolenie w formie praktycznych warsztatów w sali komputerowej zakończone zewnętrznym egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji , uczestnicy otrzymują certyfikat IT PASS Tworzenie treści)

Program szkolenia:

1. Znajomość podstawowych formatów zapisu treści - tekstowe, graficzne, multimedialne

2. Znajomość pojęć: plik, folder, rozszerzenie, programowanie

3. Operacje na plikach i folderach

4. System operacyjny - Ustawienia zaawansowane

5. Pomoc systemowa

6. Edytor tekstu - Ustawienia zaawansowane

7. Edytor tekstu - Zaawansowane operacje na tekście oraz jego formatowanie

8. Edytor tekstu - Tworzenie tabel i ich formatowanie

9. Edytor tekstu - Wstawianie i operacje na obiektach graficznych

10. Edytor tekstu - Korespondencja seryjna

11. Edytor tekstu - Kontrola i drukowanie dokumentu

12. Arkusz kalkulacyjny - Ustawienia zaawansowane

13. Arkusz kalkulacyjny - Operacje na danych

14. Arkusz kalkulacyjny - Formatowanie komórek

15. Arkusz kalkulacyjny - Funkcje zaawansowane

16. Arkusz kalkulacyjny - Zarządzanie arkuszami

17. Arkusz kalkulacyjny - Tworzenie i edycja wykresów

18. Arkusz kalkulacyjny - Kontrola i drukowanie dokumentu

19. Prezentacje multimedialne - Ustawienia zaawansowane

20. Prezentacje multimedialne - Tworzenie prezentacji

21. Prezentacje multimedialne - Edycja i formatowanie tekstu

22. Prezentacje multimedialne - Wstawianie obiektów do prezentacji

23. Prezentacje multimedialne - Kontrola i uruchamianie prezentacji

24. Rejestrowanie nagrań audio

25. Znajomość pojęcia - licencja oraz jej typy

26. Prawo autorskie i jego zastosowanie

27. Zastosowanie licencji do tworzonych treści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

- dokonywać operacji na plikach i folderach

-  tworzyć treści cyfrowe w różnych formatach (tj. tekst, tabela, obraz, nagrania audio)

-  wprowadzać zmiany do treści stworzonych przez siebie oraz innych

-  zmieniać, przetwarzać i łączyć istniejące treści

 -  zastosować odpowiednie licencje do tworzonych treści

-  zmieniać funkcje oprogramowania i aplikacji (ustawienia zaawansowane)

Warsztaty aktywizacji zawodowej SPADOCHRON

Spadochron to najpopularniejszy na świecie program doradztwa personalnego dla osób planujących karierę zawodową, szukających pracy i zmieniających zawód. Podczas kursu uczestnicy poznają praktyczne metody rozpoznawania swoich talentów w oparciu o dotychczasowe doświadczenia. Warsztaty grupowe poświęcone odkrywaniu potencjału, preferencji zawodowych, oraz zmotywowaniu do aktywnego poszukiwania zatrudnienia.

Program warsztatów:

Wprowadzenie do najpopularniejszego programu z dziedziny planowania kariery.

Przyjemne i skuteczne metody integracyjne.

Koncepcja „Spadochronu”: CO mi jest potrzebne, JAK się tam dostanę, GDZIE jest klucz do Krainy Pracy?!

Poszukiwania właściwej przestrzeni do realizacji planów zawodowych.

Tabela Pamięci: na drodze osiągnięć wczoraj, dziś i jutro.

Tworzenia obrazu idealnej pracy w oparciu o elementy i treści życia odnoszące się do otoczenia emocjonalnego.

Poszukiwanie potencjalnego miejsca zatrudnienia, poprzez analizę zbieżności – określenie relacji, jakie zachodzą między typem

Poszukiwanie aktywnych i efektywnych metod pozyskiwania informacji na potrzeby rozwoju zawodowego.

Analiza potrzeb uzyskiwanych rezultatów będących na służbie motywacji.

Osiąganie skuteczności mierzonej realizacją celów w krótkim i długim terminie.

Jawny i ukryty Rynek Pracy – efektywność różnorodnych i niekonwencjonalnych metod szukania pracy.

Tabela Priorytetów.

Wiem co potrafię, ale jak z tego skorzystać?

Style pracy – jako istotny czynnik odróżniający osoby posiadające tę samą grupę umiejętności.

Efekty stosowania metody PIZ .

Specyficzne i rzadkie techniki rekrutacji.

Moja idealna praca - podsumowania, wnioski, ustalenie planu działania.

Efektywne techniki zarządzania karierą w czasie.

Aplikowanie – życiorys zawodowy i list motywacyjny – niestandardowe metody ich tworzenia.

Wybrane zagadnienia z zakresu sztuki autoprezentacji.

Po ukończeniu warsztatów uczestnik potrafi:

- określić własną, optymalną ścieżkę rozwoju

- skutecznie szukać pracy właściwej dla siebie

- właściwie przygotować dokumenty aplikacyjne

- przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

Marketing lokalnej firmy w i Internecie

Program szkolenia:

1. Podstawy Google:

- Co to jest SEO i jak to się objawia w wyszukiwarce?

- Różnica pomiędzy SEO a AdWords.

- Gdzie jeszcze zobaczymy reklamy AdWords

2. SEO- konkretne techniki pozycjonowania.

- SEO on page

- Link popularity & Trust Rank

- SEO wsparte przez inne płatne reklamy

3. AdWords

- Budowa i struktura AdWords,

-Konfiguracja kampanii (rodzaje reklam, budżet i stawki za kliknięcie, tworzenie i konfiguracja grup, ograniczanie wyświetlania reklam)

- Słowa kluczowe i słowa wykluczające

- Remarketing

4. Google Analytics

- Podstawy G.Analytics

- Jak analizować dane

- Praktyczne porady i kilka trików

5. Marketing tradycyjny vs marketing w Internecie

6. Jak przygotować się do zastosowania marketingu 3.0 w swojej firmie.

7. Elementy marketingu 2.0, które będą traciły na znaczeniu.

8. Jak zmienić szablon swojego Fanpage.

9. Marketing organiczny, co to jest i czy nadal warto.

10. Działania płatne na Facebooku.

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

- uczestnik po odbytym szkoleniu potrafi zwiększyć skuteczność swoich działań reklamowych w Internecie,

- będzie wiedział w jaki sposób wykorzystać narzędzia Google AdWords oraz Google Analytics do zrealizowania działań reklamowych w swojej firmie na poziomie podstawowym,

- potrafi samodzielnie przeprowadzić działania marketingowe w mediach społecznościowych, nabędzie wiedzę dotyczącą funkcjonowania poszczególnych kanałów komunikacji.

Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno- Szkoleniowych MSUES nr 530/2021

20190128111309720.pdf
20190128111348869.pdf
znak-jakosci-msues-1.pdf
Znak Jakości MSUES_Fundacja Edumocni_pl_skan.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@edumocni.pl
Telefon: (+48) 884 004 939

Ciasteczka>