Dostawca usług - OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO WE WŁOCŁAWKU

Logo OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO WE WŁOCŁAWKU

0/5

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO WE WŁOCŁAWKU

Siedziba: ul. Inowrocławska 10, 87-800 Włocławek

NIP: 8883094250

Liczba zrealizowanych usług : 0Charakterystyka działalności firmy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku jest państwową jednostką budżetową funkcjonującą w strukturze Ochotniczych Hufców Pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.z 2008r.Nr 69, poz415 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22.07.2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 155, poz.920) w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy. Działamy od 1973 roku. Profesjonalnie szkolimy w różnych specjalnościach ponad 3000 osób rocznie. Jesteśmy elastyczni i skuteczni. Tryb szkolenia dostosowujemy do potrzeb klientów: stacjonarny, weekendowy, albo popołudniowy.  Kursy prowadzimy w trybie ciągłym w siedzibie ośrodka oraz naszych autoryzowanych bazach zamiejscowych w Polsce. 

Dnia 29.05.2015 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przyznał Akredytację Ośrodkowi Szkolenia Zawodowego we Włocławku.

Potwierdzenie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie o spełnianiu wymagań dotyczących szkoleń we wszystkich specjalnościach i klasach.

Specjalizujemy się w szkoleniach operatorów maszyn budowlanych i drogowych, zakończonych uzyskaniem uprawnień do obsługi sprzętów, a także monterów rusztowań. Dlatego Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie jest jednostką która ściśle współpracuje z OSZ Włocławek dostarczając programy nauczania, sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją szkoleń, a także przeprowadza egzaminy państwowe w naszych jednostkach. Dysponujemy doświadczoną i renomowaną kadrą wkładową i instruktorską. Jesteśmy rzetelni i skuteczni, zatem możemy pochwalić się 97% zdawalnością podczas egzaminów wśród naszych kursantów.

Ośrodek posiada siedem sal , mieszczących do 30-tu słuchaczy każda oraz sala multimedialna. Wyposażone są w pomoce naukowe takie jak plansze, przekroje podzespołów, rzutniki oraz urządzenia audiowizualne służące do projekcji filmów o tematyce eksploatacji, budowy oraz technologii robót sprzętem budowlano drogowym. W odrębnym pomieszczeniu wyposażonym w liczne eksponaty podzespołów maszyn i ich przekroje, słuchacze poznają zasady pracy tych podzespołów.

Posiadamy własny plac manewrowy z bogatym parkiem maszynowym, gdzie kursanci pod nadzorem instruktorów doskonalą umiejętności sterowania maszyną. W warsztatach mechanicznych, będących częścią placu na którym kursanci odbywają zajęcia praktyczne dokonują drobnych napraw oraz odbywają nauki mające na celu zapoznanie z czynnościami kontrolno-regulacyjnymi maszyn, warunkującą ich prawidłową eksploatację.

Ośrodek posiada własną bibliotekę, której zbiory udostępniane są uczestnikom szkolenia.

Posiadamy własną bazę  hotelową liczącą 60 miejsc w pokojach 3 i 1 – osobowych z zapleczem sanitarnym.

Zaufali nam: powiatowe jak i wojewódzkie urzędy pracy, MOPSy, fundacje, firmy budowlane  praktycznie z całego kraju.
Zapraszamy do dalszej współpracy

 

AKREDYTACJA KURATORA OSWIATY

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS)

Potwierdzenie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie o spełnianiu wymagań dotyczących szkoleń we wszystkich specjalnościach i klasach.

 

 

 

 

Potwierdzenie_IMBiGS.pdf
AKREDYTACJA__KURATORA_OSWIATY-compressed.pdf
szczegoly_ris.pdf
Rusztowania.pdf
Ref.kop-ład_Kutno.pdf
RefNośnik_PUP_Radziejów.pdf
kop-ład.pdf
Referencje_Włocławek.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: osz@osz-wloclawek.pl
Telefon: +48 54 236 03 12

Ciasteczka>