Dostawca usług - SALTUS INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Logo SALTUS INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.7/5 z 243 ocen

SALTUS INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Siedziba: ul. Kopanina 39/9, 60-105 Poznań

NIP: 7792423635

Liczba zrealizowanych usług : 42Charakterystyka działalności firmy

Dominik Podskok - Prezes Zarządu Saltus Innowacje Sp. z o.o. ukończył w 2006 r. studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po odbyciu stażu w kancelarii adwokackiej pracował  jako asystent adwokacki. W 2010 roku rozpoczął świadczenie usług prawniczych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Współtowrzył kancelarię prawną Podskok&Smoczyk w Poznaniu zajmującą się bieżącą, szeroko pojętą obsługą prawną przedsiębiorców, a specjalizacjami, w których spółka prowadziła główną działalność były prawo spółek oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, wykładów i warsztatów o tematyce prawniczej. Współpracuje z kilkunastoma krajowymi ośrodkami zrzeszającymi przedsiębiorców oraz podmiotami działającymi w zakresie rozwoju biznesu poszczególnych regionów. Ponadto jest autorem wielu programów szkoleń i warsztatów odnoszących się bezpośrednio do zmian w polskim systemie prawnym.

W okresie od 01.2019r. - 05.2019r. Saltus Innowacje Sp. z o.o. zrealizowała n/w usługi:

1. Doradztwo w zakresie wdrażania procedur i dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych - 7 usług.

2. Doradztwo w zakresie właściwego rozliczania, dokumentowania i ewidencji czasu pracy kierowców - 1 usługa.

3. Doradztwo w zakresie wdrażania działań prewencyjnych z zakresu BHP - 2 usługi.

4. Doradztwo w zakresie przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego dla branży transportowej - 1 usługa.

5. Szkolenie dot. praktycznych aspektów w zakresie wdrażania procedur i dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych - 1 usługa.

Dominik Podskok - Insepktor Ochrony Danych, DEKRA Certyfication Sp. z o.o., nr certyfikatu: IOD1182026, ważny do 19.12.2021

IOD_DEKRA.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: innowacje@slts.eu
Telefon: (+48) 500 038 664

Ciasteczka>