Dostawca usług - Edu Robert Błaszczyk

Logo Edu Robert Błaszczyk

5/5 z 23 ocen

Edu Robert Błaszczyk

Siedziba: ul. Kwiatowa 41, 62-513 Brzeźno

NIP: 6671123164

Liczba zrealizowanych usług : 2Charakterystyka działalności firmy

EDU to firma, której głównym celem jest działalność usługowa w zakresie prowadzenia doradztwa, szkoleń branżowych i zawodowych dla firm i osób indywidualnych.

 1. Usługi doradcze i szkoleniowe w grupach (max 10 osób)
 2. Usługi doradcze i szkoleniowe dla osób indywidualnych 
 3. Egzaminy TELC

Moje usługi umożliwiają:

- przygotowanie się do wykonywania nowego zawodu,

- potwierdzenie posiadanych kwalifikacji

-  nabycie nowych kwalifikacji stanowiących uzupełnienie już posiadanych.

- przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów jezykowych TELC

Doradztwo i szkolenia uwzględniać będą: wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne, branżowy język obcy, innowacyjność, kompetencje informatyczne oraz personalne i społeczne dostosowane do zawodu. Potwierdzeniem zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji będzie zdanie egzaminu i otrzymanie certyfikatu z uzyskaniem kwalifikacji.

Doradztwo i szkolenia będą realizowane przez wykwalifikowanych w danej dziedzinie wykładowców i trenerów. Termin zajęć będzie dostosowany do potrzeb odbiorcy. Godzina szkoleniowa to 50 minut, a długość szkolenia od 15 do 240 godzin w zależności od rodzaju nabywanych kompetencji i specyfiki zawodu.

Usługi będą świadczone  w salach wykładowych przy ul. Wojska Polskiego 37, 62-500 Konin  jak również w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym.

Szkolenia prowadzone są zgodnie z zasadami Nowoczesnych Metod Nauczania – Nowoczesnego Przekazu informacji, czyli łączenie metod szkoleniowych i konsultingowych np.: tradycyjny przekaz z multimedialnym oraz praktycznym wykorzystaniem metod.

Do szkoleń kursant otrzyma zestaw materiałów dydaktycznych do każdego obszaru uczenia się: podręcznik, platformę e-learningową czy audiobooki.

 

Moim celem w zakresie polityki jakości jest:

ZASPOKAJANIE WYMAGAŃ I OCZEKIWAŃ ODBIORCÓW USŁUG DORADCZYCH I SZKOLENIOWYCH W SPOSÓB KOMPETENTNY, SPRAWNY, ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYMI WYMOGAMI PRAWNYMI I AKTAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ STAŁE PODNOSZENIE POZIOMU REALIZACJI USŁUGI I OBSŁUGI KLIENTA.

__________________________________________________________________________________

DORADZTWO I SZKOLENIA ZAWODOWE:

 1. Menadżer
 2. Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą
 3. Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych
 4. Logistyk/Spedytor
 5. Opiekun dziecięcy 
 6. Opiekun osób starszych 
 7. Pracownik obsługi biurowej 
 8. Sekretarka 
 9. Techniki sprzedaży 
 10. Wdrażanie RODO
 11. Operator wózków jezdniowych podnośnikowych

 

JĘZYK OBCY BRANŻOWY                        

 1. Język angielski dla Logistyka/Spedytora
 2. Język angielski dla elektryków
 3. Język niemiecki dla elektryków
 4. Język angielski dla Opiekuna dziecięcego               
 5. Język angielski dla Opiekuna osób starszych
 6. Język niemiecki dla Opiekuna osób starszych         
 7. Język angielski dla Organizatora ruchu turystycznego
 8. Język angielski dla Pracownik obsługi biurowej
 9. Język angielski dla przedstawicieli handlowych      
 10. Egzamin TELC język angielski 
 11. Egzamin TELC jezyk niemiecki

                 

Po zakończeniu szkolenia jest możliwość potwierdzenia nabytych umiejętności i wiedzy podczas egzaminu. Zdany egzamin kończy się otrzymaniem certyfikatu VCC i uzyskaniem kwalifikacji.

Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, który powstał z myślą o integracji procesów nabywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy. System VCC jest zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz uwzględnia specyfikę rynku VET tj. pozaformalnej edukacji zawodowej w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim w Polsce będącej największym państwem regionu.

Zatem, uzyskany Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje w Europie czego nie gwarantuje moja konkurencja na rynku lokalnym.

Certyfikat TGLS QA

Licencja sieci szkoły TELC

 

BRC_CONSULTING.pdf
Referencje_Leader_School.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: edu.rb@o2.pl
Telefon: 603683269

Ciasteczka>