Biuro Informacji i Analiz Naukowych Aneta Januszko-Szakiel

Możliwość dofinansowania
ul. Makowa 5
32-061 Rybna
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 968
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Właścicielka Biura Informacji i Analiz Naukowych (BIAN) Aneta Januszko-Szakiel prowadzi działalność szkoleniowo-doradczą i infobrokerską od 2014 roku. Posiada 20 letnie doświadczenie w pracy nauczyciela, 10 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami i zespołami projektowymi, 10 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy krajowych i europejskich na realizację zadań w sektorze nauki, kultury, biznesu, 7 letnie doświadczenie w zakresie usług doradczych, informacyjnych i brokerskich na rzecz kreowania, doskonalenia i komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług. Specjalizuje się w świadczeniu usług rozwojowych z zakresu: brokering informacji, informacja naukowo-techniczna, informacja biznesowa, wywiad technologiczny, transfer informacji, wiedzy i innowacji, zarządzanie projektami, zarządzanie informacją w organizacji, analizy rynku, konkurencji, konsumentów, identyfikacja i analiza trendów branżowych. 

Przykłady aktywności zawodowej:

2011-2013 – praca w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Działalności Upowszechniającej Naukę przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zakres czynności: recenzowanie wniosków aplikacyjnych i doradztwo w zakresie zasadności finansowania ze środków publicznych zadań upowszechniających naukę.

2013 - staż „Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec” SPiN, organizowany przez Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny. Zakres czynności: współtworzenie internetowego serwisu branżowego Rynek Informacji (http://rynekinformacji.pl/).

od 2015 – członkostwo w Stowarzyszeniu Profesjonalistów Informacji. Zakres czynności: upowszechnianie wiedzy o profesji infobrokerów, wymiana doświadczeń z biznesu informacyjnego.

od 2014 – organizacja procesów wywiadu naukowo-technicznego dla projektów badawczo-rozwojowych i transferu wiedzy, informacji i innowacji pomiędzy sferą nauki i przemysłu.

od 2017 – członkostwo w Polskim Towarzystwie Informacji Naukowej.
Z usług rozwojowych BIAN skorzystały podmioty publiczne: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie oraz prywatne: ADream, BIO-RELAX Centrum Medyczne Sp. z o.o., Firma Inżynieryjna F1, Interform, Kancelaria Odszkodowawcza CITI Sp. z o.o., LOAD, MAGBOB, PRACTIC Sp. z o.o., Instytut OZE Sp. z o.o., Interform. 

Właścicielka Biura Informacji i Analiz Naukowych (BIAN) Aneta Januszko-Szakiel posiada Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych MSUES, przyznany przez Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Znak jakości MSUES potwierdza wysoką jakość świadczonych usług doradczych i szkoleniowych oraz spełnienie standardów odnoszących się do 4 obszarów: usługi edukacyjno-szkoleniowej, kompetencji kadry szkoleniowej, infrastruktury, organizacji i obsługi klienta oraz zarządzania jakością usług szkoleniowych. 

Właścicielka BIAN posiada stopień doktora nauk humanistycznych. Wykształcenie uzyskała w Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Łączy profesjonalną działalność szkoleniowo-doradczą z działalnością naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
aneta.szakiel@bian.pl
Telefon
(+48) 668 652 102