Dostawca usług - Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości

Logo Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości

4.8/5 z 291 ocen

Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości

Siedziba: Swarzędzka 11/1, 61-039 Poznań

NIP: 7822485317

Liczba zrealizowanych usług : 19Charakterystyka działalności firmy

Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości została zarejestrowana pod koniec 2009 roku. Jako główne cele działalności statutowej zostały przyjęte: aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego, rozwój przedsiębiorczości, integracja społeczna i aktywizacja zawodowa, w szczególności młodzieży NEETS, osób niepełnosprawnych, wykluczonych i opuszczających zakłady karne.

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:

  • organizowanie kursów, warsztatów, szkoleń
  • poradnictwo zawodowe
  • pośrednictwo pracy
  • organizacja staży
  • poradnictwo biznesowe

W roku 2012 Fundacja została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod numer 2.30/00011/2012.

W 2017 roku Fundacja została wpisana na listę Agencji Zatrudnienia, Certyfikat 12523.

Obecnie jesteśmy w trakcie procesu Akredytacji VCC.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy przy pisaniu wniosków, tworzeniu i realizacji projektów, wolontariatu.

W ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, zorganizowaliśmy takie kursy  jak :

- kursy na operatora wózka jezdniowego,

- kursy SEP

- kursy spawania

- kurs na opiekuna medycznego

- kurs na asystenta osób niepełnosprawnych

Zajmujemy się też doradztwem zawodowym i szkoleniami miękkimi, pośrednictwem pracy, konsultacjami w zakresie BHP dla pracodawców zatrudniających pracowników, z uwzględnieniem potrzeb pracowników z niepełnosprawnością, prowadzimy warsztaty rozwoju kompetencji osobistych.

Współpracujemy z Wykładowcami o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniem zawodowym.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod numer 2.30/00011/2012

Agencja Zatrudnienia, Certyfikat 12523

Certyfikat VCC - w trakcie akredytacji

Zakład__Karny_w_Gębarzewie.jpg
Zakład_Karny_w_Gębarzewie_2.jpg
Specjalny_Ośreodek_Szkolno_-_Wychowawczy.jpg
Zespół_Szkół_w_Kaszczorze.jpg
Miasto_Poznań_Centrum_Wpsierania_Rodzin_.jpg
zaświadczenie_RIS.pdf
certyfikat_Agencja_Zatrudnienia.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: karina@horowska.pl
Telefon: 608625551

Ciasteczka>