Dostawca usług - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie

Logo Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie

4.2/5 z 20 ocen

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie

Siedziba: ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

NIP: 7951056506

Liczba zrealizowanych usług : 7Charakterystyka działalności firmy

.Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie (zwana dalej WSPiA) utworzona w 1995 r. jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu. W ponad dwudziestoletniej działalności stała się ważnym elementem mapy akademickiej regionu. Liczba studentów, własny potencjał kadrowy i materialny oraz inne jeszcze przesłanki, sytuują WSPiA wśród największych uczelni niepublicznych w Polsce, a także wśród największych uczelni (publicznych i niepublicznych) w regionie Polski południowo-wschodniej.

Aktualnie WSPiA kształci studentów na czterech kierunkach tj.:

 • administracja (studia I i II stopnia), 
 • zarządzanie (studia I stopnia),
 • prawo (jednolite studia magisterskie),
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I i  II stopnia).

Na mocy decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 marca 2011 roku Wyższa Szkoła Prawa i Administracji posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. W Uczelni prowadzone są Seminaria Doktoranckie w zakresie nauk prawnych.

WSPiA oferuje szereg studiów podyplomowych w zakresie prawa, administracji, zarządzania i bezpieczeństwa wewnętrznego, m. in. na kierunkach: 

 • prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi,
 • rachunkowość, finanse i system podatkowy,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • prawo-organizacyjne zagadnienia logistyki w transporcie,
 • pomoc społeczna i praca socjalna,
 • audyt wewnętrzny,
 • zamówienia publiczne,
 • administracja publiczna,
 • prawo i bezpieczeństwo energetyczne,
 • spółdzielczość i prawo spółdzielcze,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • prawo i bezpieczeństwo w medycynie,
 • prawo dowodowe,
 • ochrona danych osobowych,
 • proces inwestycyjno-budowlany – zagadnienia proceduralne.

Chlubą Uczelni jest kadra naukowo-dydaktyczna, która zapewnia wysoki poziom kształcenia. Kadrę tę stanowią głównie pracownicy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, a także m. in. Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz praktycy: sędziowie Naczelnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Sądu Apelacyjnego, Prokuratury Apelacyjnej oraz sądów i prokuratur okręgowych i rejonowych, pracownicy, m.in.: Krajowej Administracji Skarbowej - Izby Administracji Skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych, pracownicy banków, urzędów administracji rządowej oraz samorządowej, funkcjonariusze i pracownicy instytucji i służb bezpieczeństwa wewnętrznego, m.in.: Policji, ABW, CBA, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej.

Ponad 80% kadry naukowo-dydaktycznej WSPiA to pracownicy zatrudnieni na tzw. pierwszym etacie, traktujący zatrudnienie w naszej Uczelni jako podstawowe miejsce pracy.

Kampus WSPiA jest zlokalizowany w centrum Rzeszowa na pow. 3 ha. W otoczeniu pełnym zieleni znajdują się trzy obiekty dydaktyczne „Collegium Administrativum”, „Collegium Iuridicum” wraz z klubem studenckim „Zemsta Docenta” i restauracją „W ogrodach” (w której znajduje się także pizzeria i spaghetteria) oraz „Collegium Securitatis” o łącznej powierzchni ponad 21 tys. m2. Studenci mają do dyspozycji ogród wypoczynkowy oraz parkingi, które pomieszczą ok. 800 samochodów.

„Collegium Administrativum” posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Mieszczą się w nim: duża aula na 460 osób, sale wykładowe, sala konferencyjna z kabinami do tłumaczenia symultanicznego, biblioteka, czytelnia, kawiarenka internetowa, pracownia komputerowa, podziemny parking. Studentom oddaliśmy do dyspozycji także: pełne zieleni patio z fontanną oraz bezprzewodowym dostępem do Internetu, bar, kiosk.

W „Collegium Iuridicum” mieszczą się: dwie aule – na 400 i 200 osób, „sala rozpraw”, sale seminaryjne, sale językowe. W „sali rozpraw” nasi studenci prowadzą inscenizowane rozprawy sądowe. Korzystając z profesjonalnego wyposażenia sali, studenci wcielają się w role: sędziego, prokuratora lub adwokata.

Oryginalny budynek klubu studenckiego „Zemsta Docenta” mieści mały ogród botaniczny, fontannę sterowaną numerycznie, estradę oraz schody hiszpańskie. Klub wyposażyliśmy w najnowocześniejszy sprzęt nagłaśniający. Oszklona ściana zachodnia budynku jest otwierana.

„Collegium Securitatis” – w oddanym do użytku w grudniu 2011 r. obiekcie – znajdują się m.in: nowocześnie wyposażone pracownie dydaktyczne, pełnowymiarowa, wielofunkcyjna hala: sportowa i koncertowa z widownią dla 350 osób oraz nowoczesna strzelnica elektroniczna. W 2014 roku zakończono rozbudowę tego obiektu m.in. o sale dydaktyczne, sale do ćwiczeń sztuk walki oraz wielopoziomowy parking dla studentów. W nowej części budynku zostało zlokalizowane Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej. W jego skład wchodzą: Laboratorium Kryminalistyczne (z pracowniami: Identyfikacji Kryminalistycznej, Medycyny Sądowej i Biologii Sądowej oraz  Badań Wariograficznych), Laboratorium Symulacji Zdarzeń (w skład którego wchodzą Pracownia Bezpieczeństwa Lotniczego oraz Pracownia Balistyki), a także Pracownia Badań nad Terroryzmem.

Wszystkie budynki są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: sekretariat.rektora@wspia.eu
Telefon: (+48) 178 670 400

Ciasteczka>