OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Możliwość dofinansowania
Logo OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 62
20-013 Lublin
Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 1
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR rozpoczął swoją działalność w 2002 r. Od początku istnienia charakteryzuje się różnorodnością organizowanych kursów i szkoleń specjalistycznych. Na bieżąco analizujemy potrzeby rynku, w związku z czym programy kursów i oferta szkoleniowa są zawsze aktualne. W ciągu 21 lat działalności ze szkoleń ośrodka skorzystało kilka tysięcy osób.

W naszej ofercie posiadamy szkolenia dla instytucji i administracji publicznej oraz liczne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego, zakładami karnymi, aresztami śledczymi, izbami celnymi, ośrodkami i domami pomocy społecznej, miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie, zespołami szkół, uniwersytetami, uczelniami wyższymi oraz z licznymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi. Odbiorcami naszych kursów są zarówno osoby pracujące, jak i bezrobotne. Do głównych uczestników przeprowadzanych szkoleń zaliczamy pracowników urzędów państwowych, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, urzędów miejskich i gminnych, skarbowych, jednostek i zakładów budżetowych, jednostek oświatowych i innych.

Realizujemy projekty fnansowane przez Unię Europejską, których odbiorcami są pracownicy urzędów, osoby bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne. Ponadto na zlecenie powiatowych i miejskich urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i centrów pomocy rodzinie przeprowadzamy współfinansowane kursy i szkolenia.

Kadra dydaktyczna naszych szkoleń to wysoko wykwalifikowani specjaliści. Prowadzący szkolenie na co dzień są związani z instytucjami takimi jak: Państwowa Inspekcja Pracy, urzędy skarbowe, regionalne izby obrachunkowe, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie, Naczelna Izba Kontroli, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kuratoria oświaty oraz okręgowe izby radców prawnych.

Zrealizowaliśmy mnóstwo kursów i szkoleń o różnej tematyce. Posiadamy wiele referencji od instytucji z całej Polski, a także pozytywne opinie firm państwowych i prywatnych oraz klientów indywidualnych.

Posiadamy akredytację kuratora oświaty, potwierdzającą wysoką jakość prowadzonych przez nas usług. Wieloletnie doświadczenie, wiedza i ciągły rozwój pozwala na utrzymanie najwyższego poziomu na rynku szkoleniowym.

Od marca 2015 r. Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR posiada licencję na przeprowadzanie egzaminów telc, wystawioną przez Centrum Egzaminacyjne telc w Rzeszowie.

Ponadto posiadamy Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie organizowania i przeprowadzenia szkoleń.

Nasz Ośrodek jest również  certyfikowanym Laboratorium Mobilnym ECDL, w którym mogą odbywać się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Dodatkowo posiadamy zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pod numerem  23/2023 program "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".

Jako jedna z nielicznych placówek zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. § 25 spełniamy wymogi do prowadzenia szkoleń z zakresu: 

- Operator koparkoładowarki - wszystkie klasy

- Operator koparki jednonaczyniowej do 25 ton masy ciała

- Operator koparki jednonaczyniowej kl.I

- Przcinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym - wszystkie.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
szkolenia.lublin@kursor.edu.pl
Telefon
(+48) 516 025 763