Dostawca usług - Fundacja Edukacji Prawnej

Logo Fundacja Edukacji Prawnej

4.8/5 z 644 ocen

Fundacja Edukacji Prawnej

Siedziba: al. Niepodległości 51/1, 61-714 Poznań

NIP: 7831732979

Liczba zrealizowanych usług : 177Charakterystyka działalności firmy

Fundacja Edukacji Prawnej jest instytucją szkoleniowo – doradczą, która powstała w celu zwiększenia poziomu wiedzy i świadomości prawnej w naszym społeczeństwie. Poprzez szkolenia, kursy, warsztaty i konferencje popularyzujemy wiedzę z zakresu prawa, zasad jego interpretacji i stosowania. Od początku naszego istnienia staramy się mówić o prawie w sposób przystępny i ciekawy. Wierzymy, że dzięki naszej pasji, wiedzy i doświadczeniu zdobytemu w trakcie wielu lat pracy z klientami, jako adwokaci, radcowie prawni, wiemy jak to robić.

W miarę rozwoju działalności Fundacja poszerzała zakres swojej aktywności i kompetencji szkoleniowych, by spełnić oczekiwania klientów oraz odpowiedzieć na potrzeby naszych beneficjentów i dobroczyńców. W chwili obecnej, poza zagadnieniami związanymi z prawem, oferujemy szkolenia z zakresu:

 • Ekonomii, rachunkowości i podatków;
 • Zarządzania zespołem, zmianą i zarządzania kryzysem;
 • Strategii marketingowych, budowania marki;
 • Technik sprzedaży i komunikacji z klientem;
 • Specjalistycznych kursów języka angielskiego.

W trakcie szkoleń nasi trenerzy przekazują wiedzę przy wykorzystaniu nowoczesnych metod szkoleniowych, w oparciu o liczne przykłady, case study, gry i symulacje. Dzięki temu uczestnicy bez trudu potrafią znaleźć dla niej praktyczne zastosowanie.

Przykłądowe obszary szkoleń:

 • Fotografia a prawo autorskie i prawo do wizerunku​
 • Prawo autorskie dla uczelni i instytucji szkoleniowych
 • Akademia Skutecznego Handlowca
 • Ceny transferowe z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw
 • Business Presentations In English
 • Interpretacje podatkowe bez tajemnic
 • Rękojmia i gwarancja z perspektywy sprzedawcy​
 • Zarządzanie zespołem
 • Wpływ RODO na podmioty sektora turystycznego
 • Wpływ RODO na przedsiębiorców​
 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 • Odpowiedzialność prawna członków zarządu spółek kapitałowych
 • Weksel w obrocie gospodarczym
 • Prawo lokalowe i aspekty prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych
 • Sukcesja w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Zasada konkurencyjności w udzielaniu zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków UE
 • Wpływ RODO na przygotowanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych
 • Jak minimalizować element zaskoczenia w zamówieniach publicznych – warsztaty
 • Akademia asertywności
 • Lean manufacturing
 • Akademia finansów
 • Zarządzanie projektami
 • Akademia menadżera
 • Akademia eksportu

Kursy:

 • Business English
 • Legal English
 • Executive English
 • English for Teens
 • Kursy językowe, język angielski od B1 - C2
 • Kursy językowe, język angielski / język niemiecki branżowy
 • Excel - kurs podstawowy
 • Excel - kurs zaawansowany

Doradztwo: 

 • prawne, 
 • podatkowe, 
 • sukcesyjne,
 • kompleksowe dla MMŚP i młodych przedsiębiorców.

Fundacja Edukacji Prawnej to nie tylko przystępne szkolenia otwarte i działania non profit, to również specjalistyczne szkolenia dedykowane i usługi doradcze, tworzone z myślą o potrzebach konkretnej organizacji lub przedsiębiorstwa. Do realizacji kształcenia dedykowanego podchodzimy kompleksowo. Nasz zespół starannie analizuje potrzeby szkoleniowe, diagnozuje występujące w danej organizacji problemy, szuka sposobu na usprawnienie komunikacji, wytworzenie dobrych praktyk i wzrost efektywności. Dzięki takiemu podejściu nasi doradcy skutecznie pomagają przedsiębiorcom, po to by wspólnie z nimi cieszyć się z ich późniejszych sukcesów. Inwestujemy w trwałe relacje z naszymi klientami i beneficjentami. Dzięki rozbudowanemu programowi opieki poszkoleniowej dbamy o to, by wiedza przekazana uczestnikom podczas szkoleń procentowała w ich codziennej pracy.

Fundacja Edukacji Prawnej posiada:

 • wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z zaleceniami normy ISO 9001:2015; zakres certyfikacji:
  realizacja pozaszkolnych usług edukacyjnych w formie szkoleń, kursów i doradztwa
   - nr rejestracyjny certyfikatu: 000819062, wydany dnia 19.08.2019 r. 
 • wdrożony system zarządzania dla dostawców usług szkoleniowych na zgodność z normą ISO 29990:2010 - certyfikat nr 10/09/2018/TS/WA/489/05, wydany dnia 10.07.2018 r.
 • certyfikat „Firma Godna Polecenia” i „Wiarygodny Partner w Biznesie” wydany przez Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji w Poznaniu, nr 211/E-XX/2018
 • wpis do Rejestru instytucji Szkoleniowych z dnia 16.10.2017, pod numerem ewidencyjnym 2.30/00421/2017.
Certfikat_ISO_Fundacja_Edukacji_Prawnej.jpg
Certyfikat_Firma_Godna_Polecenia_Fundacja_Edukacji_Prawnej.jpg
Wpis_do_RIS_Fundacja_Edukacji_Prawnej.pdf
FORDATA_VDR_Referencje_dla_Fundacji_Edukacji_Prawnej_12072018[67727].pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@edukacjaprawna.pl
Telefon: +48 61 855 20 44

Ciasteczka>