Dostawca usług - Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa

Logo Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa

4.2/5 z 4 ocen

Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa

Siedziba: ul. Prosta 4, 87-100 Toruń

NIP: 9562110170

Liczba zrealizowanych usług : 3Charakterystyka działalności firmy

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa jest uczelnią niepubliczną istniejącą od 2003 roku. Uczelnia została wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 281. W początkowym okresie działalności funkcjonowała pod nazwą Toruńska Szkoła Wyższa. Obecną nazwę przyjęła w 2013 roku.

Uczelnia prowadzi trzyletnie studia I stopnia, dwuletnie studia II stopnia oraz studia podyplomowe na kierunkach: administracja, pedagogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacja i aktywizacja społeczna, psychopedagogika, pedagogika pracy i doradztwo zawodowe, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie kryzysowe. Ponadto Kolegium Jagiellońskie prowadzi prestiżowe studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) przeznaczone dla kadr kierowniczych wyższego szczebla.

Wszystkie studia oferowane przez Kolegium Jagiellońskie – TSW mają charakter praktyczny, a więc są zorientowane na przygotowanie studentów i słuchaczy do wyzwań rynku pracy.

SKM_C25818012910310.jpg

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: kontakt@kj.edu.pl
Telefon: +48 695 000 011

Ciasteczka>