Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o.

Możliwość dofinansowania
Logo Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o.
ul. Astrów 10
40-045 Katowice
Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 6
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Opierając się na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu naszych ekspertów prowadzimy szkolenia otwarte z zakresu:

 • Systemów Zarządzania Jakością
 • Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • Systemów Zarządzania Środowiskowego
 • Sysyemów Zarządzania Energią
 • Zintegrowanych Systemów Zarządzania
 • Wymagań Zakładowej Kontroli Produkcji
 • Oznaczania wyrobów budowlanych znakiem CE i B
 • Oceny bezpieczeństwa i certyfikacji maszyn
 • Metrologii i pomiarów.

Od 2017 roku SIMPTESTCERT w ramach Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich posiada certyfikowany przez UDT-CERT system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o.

Posiadamy ponad 30. letnie doświadczenie w ocenie zgodności wyrobów i zatrudniamy wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel techniczny w różnych specjalnościach.

Jako jednostka certyfikująca wyroby posiadamy:

 • akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji AC 009, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065)
 • autoryzację Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w celu notyfikowania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej, jako instytucja upoważniona (JN nr 1458) do wykonywania zadań strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r. nr 305/2011, ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR)

W obszarze posiadanej akredytacji realizujemy:

 • dobrowolną certyfikację zgodności wyrobów
 • certyfikację stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
 • certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji

W obszarze posiadanej notyfikacji realizujemy:

 • certyfikację stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
 • certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji

Poza zakresem akredytacji PCA przeprowadzamy certyfikację wyrobów na znak bezpieczeństwa B.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
szkolenia@simptestcert.pl
Telefon
(+48) 322 510 112