Dostawca usług - Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o. o.

Logo Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o. o.

4.6/5 z 47 ocen

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o. o.

Siedziba: ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski

NIP: 5993168717

Liczba zrealizowanych usług : 20Charakterystyka działalności firmy

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o. o.   powołana została  w dniu 5 listopada 2013 r. przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., Miasto Gorzów Wielkopolski, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wlkp., oraz Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy” z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Profesjonalizacja Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego w celu wdrożenia proinnowacyjnego modelu realizacji usług wsparcia dla MŚP”

Celem Projektu jest podniesienie konkurencyjności lubuskich przedsiębiorstw poprzez świadczenie kompleksowego pakietu proinnowacyjnych usług przez GOT PNP Sp. z o.o. Projekt realizowany w partnerstwie z Kancelarią Prawną Mazurkiewicz Cieczyński Mazuro Adwokaci i Radcowie Prawnicy  Spółka Partnerska.

Proinnowacyjne usługi doradcze obejmą m.in. ocenę potrzeb technologicznych firmy oraz wsparcie przy wdrażaniu nowych technologii, nowych modeli biznesowych przez budowę strategii opartej na partnerstwie i rozwoju technologii. Szczególny nacisk  położono na  kompleksowość usług dla MŚP tworzących jedną całość m.in.:

 

Usługi doradcze:

 • Optymalizacja procesów produkcyjnych i pośrednich,
 • Audyt procesu i produktu, wdrażanie nowych procesów i produktów,
 • Projektowanie, wdrażanie i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
 • Analizy opłacalności projektów, wyceny przedsiębiorstw, WNiP, Marki,
 • Usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa.

 

Pozyskiwane finansowania:

 • Wnioski o dofinansowanie z UE,
 • Ulgi na działalność badawczo-rozwojową,
 • Wsparcie Start-up,
 • Zwinne zarządzanie projektami AgilePM®,
 • Dostęp do Fundusz kapitału zalążkowego,
 • Współpraca z Venture capital,
 • Internacjonalizacja i współpraca międzynarodowa,
 • Wdrażanie na rynek nowych usług i produktów.

 Usługi prawne:

 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Obsługa patentowa,
 • Analiza prawna projektów współfinansowanych z UE,
 • Analiza statusu MŚP,

Podstawowym zadaniem spółki jest komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań z obszaru technologii środowiskowych oraz wspieranie firm w projektach technologicznych o charakterze badawczo-rozwojowym. Spółka realizuje to zadanie poprzez:

 • Ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi,
 • Wyszukiwanie nowych technologii środowiskowych z potencjałem do komercjalizacji,
 • Weryfikację innowacyjnych rozwiązań pod kątem możliwości ich transferu do przemysłu,
 • Prowadzenie badań własnych oraz zleconych,
 • Koordynowanie ochrony własności intelektualnej nowych projektów,
 • Dobieranie najbardziej efektywnego modelu finansowania nowych przedsięwzięć,
 • Kompletne wsparcie w zakresie obsługi badawczej, zarządzania projektem, obsługi księgowej, oraz prawnej.

 

Głównym obszarem specjalizacji GOT są projekty związane z technologiami środowiskowymi, pozwalające zmniejszać uciążliwość gospodarki i negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz wykorzystujące zasoby naturalne w sposób zrównoważony. Na obszarze Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego działa laboratorium środowiskowe, wykorzystujące ponad 70 akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji metod badawczych. Laboratorium wykonuje badania na rzecz podmiotów z całego kraju Przy parku technologiczny działają cztery laboratoria dla dzieci i młodzieży (Klub Młodego Wynalazcy), w których regularnie organizujemy praktyczne zajęcia, w tym związane z energią odnawialną oraz ochroną środowiska.

Poprzez profil swojej działalności Gorzowski Ośrodek Technologiczny wpisuje się w jedną z trzech Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji województwa lubuskiego – Zieloną Gospodarkę oraz w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Spółka posiad wdrożone standardy ISO  9001:2015.

Certyfikat.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@gotechnology.pl
Telefon: +48 95 781 70 84

Ciasteczka>