English Language Education dr Marcin Rogalski

Możliwość dofinansowania
Logo English Language Education dr Marcin Rogalski
ul. Ciepła 3a/4
15-472 Białystok
Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 225
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

English Language Education jest szkołą działającą na terenia miasta Białegostoku. Misją Szkoły English Language Education, jest rzetelne i profesjonalne prowadzenie kursów/szkoleń w zakresie nauczania Języka angielskiego na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, C2, przy wykorzystaniu różnorodnych form nauczania, w sposób odpowiadający nowoczesnym standardom edukacyjnym oraz rekomendacjom liczących się instytucji i organizacji zajmujących się kształceniem językowym, zgodnie z potrzebami Uczestników kursu/szkolenia oraz wymogów rynku pracy. Celem strategicznym English Language Education (ELE) jest doskonalenie usług dydaktycznych i sposobów przekazywania umiejętności językowych dla Uczestników kursów/szkoleń, tak aby zdobyte umiejętności przyniosły Uczestnikom wymierne korzyści osobiste, jak również zawodowe. Cel osiąga się poprzez doskonalenie kompetencji lektorów zatrudnionych w ELE, warunków, w jakich przebiega kształcenie, jak również monitorowanie procesu dydaktycznego, aktualizacje procedur, zasad oraz zaleceń związanych z nauczaniem i uczeniem się. Jakość świadczonych usług jest potwierdzana certyfikatem jakości TGLS.  

W celu utrzymania wysokiej jakości usług edukacyjnych ściśle współpracujemy z wydawnictwami językowymi, takimi jak: Longman, Oxford czy Macmillan. Konsultacje metodyczne z ww. wydawnictwami pozwalają nam na przygotowanie odpowiednich środków i materiałów dydaktycznych, a szkolenia organizowane przez te wydawnictwa pozwalają nauczycielom na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Kadra zatrudniona w English Language Education (ELE), to osoby z wyższym wykształceniem posiadające ogromne doświadczenie w pracy dydaktycznej z dziaćmi, młodzieżą szkolną, jak i osobami dorosłymi. 

Właściciel, a jednocześnie dyrektor metodyczny placówki, jest doświadczonym nauczycielem i metodykiem (18 letnie doświadczenie w pracy na kursach językowych oraz w publicznej szkole średniej) języka angielskiego, etyki i filozofii. 

Doświadczenie w realizacji kursów językowych współfinansowanych z funduszy unijnych

2004 - 2006 - jako podwykonawca, język angielski z modułem biurowym dla Pracowników Samorządowych w Choroszczy; z                                        modułem ochrony środowiska dla Pracowników Lasów Państwowych

2005 - 2007 - jako podwykonawca, język angielski z modułem obsługi klienta dla Pracowników PKP; z modułem marketingowym dla                            pracowników AGROVITA. 

2007 - 2008 - jako podwykonawca, język angielski dla Pracowników branży drzewnej DOMEX; 

2009 - 2011 - jako podwykonawca, język angielski dla Pracowników Służby Celnej. 

2015 -         - jako podwykonawca, język angielski dla Pracowników firmy PROMOSTAL

2018 -         - jako podwykonawca, język angielski dla Pracowników firmy SAMASZ; język angielski dla pracowników firmy SMP.

Szkoła English Language Education od 2009 roku świadczy również usługi na rzecz Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" mieszczącej się w Białymstoku. Szkoła prowadzi tam zajęcia na kierunkach: Technik Budownictwa, Technik Logistyk, Organizacja Reklamy, Przedstawiciel Handlowy, Technik Administracji, Technik Bezpieczeństwa i higieny pracy, Technik Rachunkowości, Florysta, Technik Informatyk, Technik Masażysta.

Szkoła posiada Certyfikat jakości usług TGLS Quality Alliance.

Dnia 20.06.2018 roku Szkoła została wpisana jako instytucja szkoleniowa do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku (nr. ewidencyjny 2.20/00041/2018)

Znak jakości TGLS QUALITY ALLIANCE.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
biuro@englishlanguage.edu.pl
Telefon
(+48) 606 649 455