Dostawca usług - College Medyczny Adrian Lipa

Logo College Medyczny Adrian Lipa

4.8/5 z 1277 ocen

College Medyczny Adrian Lipa

Siedziba: ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce

NIP: 9591433361

Liczba zrealizowanych usług : 194Charakterystyka działalności firmy

College Medyczny to marka, która dynamicznie weszła na rynek edukacyjny w 2011 roku, skupiająca szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Szkoły te są wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, objęte systemem oświaty, w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Wysokiej klasy specjaliści,  tworzą znakomicie współpracujący zespół, który propaguje oświatę i kształcenie ustawiczne. Nadrzędnym celem Collegu Medycznego jest zapewnienie pełnej satysfakcji i zadowolenia korzystającym ze świadczonych usług klientom, poprzez systematyczne podwyższanie kompetencji zawodowych osób oraz zwiększanie ich atrakcyjności  na rynku pracy.

Posiadając najbogatszą ofertę kursów i szkoleń w Polsce, kładąc duży nacisk na wybór odpowiedniej kadry, bogatego zaplecza niezwykle ważnych zajęć praktycznych, College Medyczny jest bezkonkurencyjny na rynku edukacyjnym.

Dla swoich klientów College Medyczny organizuje i prowadzi kursy kwalifikacyjne i doskonalące, zespoły samokształceniowe, warsztaty, seminaria i konferencje.

Posiadamy  zaplecze lokalowe i bazę dydaktyczno-szkoleniową w centrum Kielc przy ul. Wesołej 19 i ul. Sienkiewicza 19, (sale dydaktyczne, konferencyjne sprzęt multimedialny,  pracownię komputerową, kosmetyczną, fryzjerską, masażu, slale rehabilitacyjne do integracji sensorycznej, itp.) Gwarantujemy elastyczne podejście do klienta, profesjonalną obsługę oraz rzetelność i zaangażowanie w świadczenie oferowanych usług. Organizujemy szkolenia na różnych poziomach, o różnej tematyce, pozwalające na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, a oferta edukacyjna jest cały czas poszerzana.

W roku ubiegłym zorganizowano ponad 100 kursów i szkoleń otwartych jak i zamkniętych min.:

 • Kursy medyczne (Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, Instruktor Pierwszej Pomocy, Rejestratorka medyczne, Przedstawiciel medyczny)
 • Kursy dla opiekunów (Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym, Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku, Kurs kierownika wypoczynku);
 • Kursy masażu (Masaż klasyczny, Masaż leczniczy, Masaż bańką chińską itp.)
 • Kursy prawno-administracyjne (Kodeks Postepowania Administracyjnego po nowelizacji w 2017 r., Praktyczne aspekty RODO)
 • Kursy informatyczne (Kursy komputerowe I,II i III stopnia, Tworzenie stron www, Grafika komputerowa, Administrator sieci komputerowych)
 • Kursy fotograficzne, (Kurs fotograficzny I i II stopnia, Fotografia cyfrowa, Kurs fotografii ślubnej)
 • Kursy instruktorskie (Instruktor rekreacji ruchowej lub sportu: Instruktor pływania, Instruktor fitness, Instruktor jazdy konnej, tańca itp. )
 • Kursy kosmetyczne w tym podstawy kosmetologii (Kurs kosmetyczny, kurs wizażu, stylizacji paznokci, fryzjerski)
 • Kursy spawalnicze
 • Bukieciarstwo i florystyka
 • Budowanie efektywnego zespołu
 • Delegowanie zadań i kontrola menedżerska - forma zdalna
 • Tworzenie marki osobistej i produktu w przedsiębiorstwie - szkolenie zdalne
 • Podstawowe elementy sprzedaży online - forma zdalna.
 • Podstawowe elementy sprzedaży online- forma zdalna.
 • Nowoczesne sposoby finalizacji transakcji- forma zdalna
 • Wizerunek biznesowy profesjonalnego handlowca - forma zdalna
 • Ubezpieczenia na życie w praktyce- forma zdalna
 • METODA PROJEKTU W PRZEDSZKOLU- FORMA ZDALNA
 • Efektywne wprowadzenie nowego produktu na rynek - forma zdalna
 • Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w pracy dydaktycznej - forma zdalna
 • Prospecting – nowoczesna sprzedaż – forma zdalna.
 • Media Społecznościowe – nowy standard komunikacji. Kreowanie wizerunku firmy – forma zdalna.
 • Komunikacja i skuteczna współpraca w zespole
 • Orientacja strategiczna: przedsiębiorczość i innowacyjność

Zaufali nam m.in :

Lewiatan, Powiatowy Urząd Pracy  w Kielcach, Fundacja Cel, Fundacja Edu Sentencja, Fundacja na Rzecz Promocji Zdrowia „Puls”, Fundacja „Funga Mudi".

College Medyczny to nieustannie rozwijająca się placówka, podążająca za nowymi trendami oraz działająca zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, przez co jest idealnym miejscem dla rozwoju zawodowego i osobistego każdego klienta.

Priorytetem naszej placówki jest wysoki poziom usług edukacyjnych i bezwzględna dbałość o klienta. Najwyższe standardy w zakresie kształcenia na studiach i kursach potwierdzone zostały powołaniem Europejskiego Centrum Akredytacji oraz otrzymaniem licznych nagród i wyróżnień.

Ważnym aspektem ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług jest fakt, iż w dniu 22.02.2018 r. Szkoły College Medyczny zostały członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Naszym celem jest propagowanie oraz promowanie najwyższych standardów działania firm szkoleniowo – rozwojowych na rynku. Przestrzegamy Kodeksu Dobrych Praktyk, który zawiera najważniejsze elementy opisujące profesjonalne praktyki dotyczące usług szkoleniowo – rozwojowych, przez co wspomaga rynek w identyfikacji rzetelnych i uczciwych firm realizujących wysokiej jakości usługi.W dniu 14.05.2018 College Medyczny otrzymał certyfikat jakości (SUS 2.0), potwierdzający  najwyższe standardy jakości usług szkoleniowo – rozwojowych.

College Medyczny w Kielcach posiada akredytację na prowadzenie kursu "Masaż klasyczny", oraz  na "Szkolenie do  prowadzenia działań edukacyjnych jako Instruktor udzielania pierwszej pomocy". Decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie  szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" oraz "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym". Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Zgody na Świetokrzyskiego Kuratorium Oświaty do prowadzenia kursów "Kierownik wypoczynku", oraz "Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży". Przy współpracy z Izbą Rzemieślniczą oferujemy organizację egzaminów na czeladnika i mistrza w zawodach takich jak: fryzjer, kucharz, kosmetyczka. W naszej placówce funkcjonuje również Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Świętokrzyska", która dysponuje wykwalifikowaną kadrą do prowadznia szkoleń podwyzszających kwalifikacje dla psychologów, pedagogów, logopedów, terpeutów itp.

Referencje_Fundacja_Fuga_Mundi.pdf
Referencje_Fundacja_Puls.pdf
Referencje_Pro_Investment.pdf
Referencje_PUP.pdf
Akredytacja_Masaż_klasyczny_i_UPP.pdf
Zgoda_na_prowadzenie_kursu_Kierownik_wypoczynku_i_Wychowawca_wypoczynku_dzieci_i_młodzieży.pdf
Referencje - Fundacja Centrum Europy Lokalnej.pdf
Referencje -Centrum Usług Społecznych.pdf
Referencje -Fundacja Heros.pdf
Decyzja-Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: sekreatariat@college-med.pl
Telefon: (+48) 534 083 267, (+48) 533 028 185, (+48) 535 606 014

Ciasteczka>