Danuta Piórkowska Centrum Szkoleń Ratowniczych DAN-MED

Możliwość dofinansowania
ul. Gdańska 22c/-
11-500 Giżycko
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 22
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Na rynku szkoleń działamy od 2009 roku. Wysoka jakość prowadzonych kursów, warsztatów i seminarium jest potwierdzona referencjami odbiorców naszych usług. Szczególny nacisk kładziemy na bezpośredni (nie w systemie on-line !) kontakt naszych instruktorów z uczestnikami szkoleń oraz prowadzenie ćwiczeń metodą symulacji medycznej w grupach nie przekraczających 8-10 os. na jednego trenera.

W listopadzie 2018 r. został przeprowadzony Audyt z funkcjonowania naszej firmy w Bazie Usług Rozwojowych, który potwierdził zgodność spełniania kryteriów wpisu do Bazy potwierdzajacych działanie zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29.08.2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. z 2017 r.,poz. 1678)
Nr identyfikujący audyt: 399/2018/BUR/APB

Nasza oferta w zakresie usług szkoleniowych rozwojowych obejmuje m.in.:

• kurs doskonalący dla ratowników medycznych – zgłoszenie akredytacji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie działającego w imieniu Ministra Zdrowia  w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, pomorskim i mazowieckim

• seminaria i warsztaty dla ratowników medycznych zatwierdzone przez Warmińsko – Mazurskiego Konsultanta w dziedzinie Medycyny Ratunkowej na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775)

  • Kurs "Podstawy interwencji kryzysowej w nagłych stanach psychiatrycznych"

• kursy z BLS + AED dla lekarzy i lekarzy dentystów – wpis w rejestrze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie (Nr wpisu 60-000080-001-0000)

• kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy na mocy Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – akredytacja Warmińsko-Mazurskiego Centrum Zdrowia Publicznego działającego w imieniu Wojewody Warmińsko - Mazurskiego (Decyzja nr 4/09 z 17.07.2009 r.)

• kursy z pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób fizycznych i firm

• kursy z zakresu masażu leczniczego

• organizacja i współorganizacja konferencji naukowo-szkoleniowych z zakresu medycyny ratunkowej oraz sterylizacji wyrobów medycznych i profilaktyki zakażeń szpitalnych, leczenia ran

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – nr ewidencyjny 2.28/00019/2016  Umożliwia to nam prowadzenie kursów finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Dotychczas zrealizowaliśmy m.in.:

• 40 kursów doskonalących dla ratowników medycznych – 427 osób

• 13 warsztatów „Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych” – 129 osoby

• 12 warsztatów „Farmakoterapia w stanach zagrożenia życia i toksykologia w medycynie ratunkowej” – 122 osoby

• 14 warsztatów „EKG i elektroterapia dla ratowników” – 147 osób

• 12 warsztatów „Postępowanie w urazach przedszpitalnych” – 119 osób

• 11 warsztatów „Zagrożenia środowiskowe” – 102 osoby

• 6 warsztatów „Współpraca z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym” – 53 osoby

• 5 warsztatów „Postępowanie w zdarzeniach masowych” – 52 osoby

• 6 warsztatów „Psychologia w systemie ratownictwa medycznego” – 66 osób

• 7 seminarium „Dydaktyka w ratownictwie medycznym” – 70 osób

• Kurs "Podstawy interwencji kryzysowej w nagłych stanach psychiatrycznych" - 15 osób

• Kurs "Medyczne czynności ratunkowe w postępowaniu przedszpitalnym ratownika medycznego -     szkolenie" - 13 osób

• Kurs dla lekarzy POZ „Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego BLS + AED” (5 godz. – 5 pkt edukacyjnych dla lekarzy) – 100 osób

• Kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków WOPR, PSP i OSP – 460 osób,  w tym z projektów unijnych (dwa zrealizowane w ramach własnego projektu unijnego, cztery zrealizowane jako wykonawca w projekcie unijnym)

• Kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku

• Kursy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas 0-6 szkoły podstawowej, klas 1-3 gimnazjum oraz nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych Zespołu Szkół w Marcinkowie

• Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników przedszkola i żłobka „Małe Misie” w Giżycku - 45 osób w 2022 r.

  • 8 konferencji naukowo-szkoleniowych z zakresu nowoczesnej sterylizacji medycznej
  • 2 konferencje naukowo-szkoleniowe z zakresu medycyny ratunkowej

1. Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0) z dnia 28 stycznia 2021 r. Certyfikat ważny 3 lata, do 12.04.2024 Nr rejestracyjny certyfikatu: DEKRA/SUS/000295/1

2. Akredytacja Warmińsko-Mazurskiego Centrum Zdrowia Publicznego działającego w imieniu Wojewody Warmińsko - Mazurskiego (Decyzja nr 4/09 z 17.07.2009 r.) na prowadzenie Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1868)

3. Wpis w rejestrze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie (Nr wpisu 60-000080-001-0000) - Uchwała Nr 95/2016/VII Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Olsztynie z dnia 10.08.2016 w sprawie potwierdzenia spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów i wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
csr@dan-med.com.pl, csr@dan-med.com.pl
Telefon
(+48) 608 429 930, (+48) 602 124 153