Dostawca usług - REGIONALNY ODDZIAŁ POLSKIEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW W KRAKOWIE

Logo REGIONALNY ODDZIAŁ POLSKIEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW W KRAKOWIE

4.3/5 z 358 ocen

REGIONALNY ODDZIAŁ POLSKIEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW W KRAKOWIE

Siedziba: ul. płk. Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

NIP: 5260250788

Liczba zrealizowanych usług : 103Charakterystyka działalności firmy

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie reprezentuje biegłych rewidentów, integruje środowisko zawodowe, a także podnosi kompetencjie zawodowe i kształtuje postawy etyczne. W kręgu zainteresowania znajdują się zarówno biegli rewidenci, jak i inne osoby związane z działalnością tej grupy zawodowej oraz firmy audytorskie. Regionalny Oddział PIBR propaguje i świadczy usługi edukacyjne dla biegłych rewidentów i innych osób zainteresowanych problematyką rachunkowości i rewizji finansowej.

Regionalny Oddział PIBR w Krakowie organizuje działania, które są pomocne dla biegłych rewidentów w wykonywaniu czynności rewizji finansowej. Szkolenia prowadzone są dla biegłych rewidentów, doradców podatkowych, radców prawnych, księgowych i innych osób, które dążą do ponoszenia poziomu swojej wiedzy. Jest nowoczesną placówką z bogatym doświadczeniem dydaktycznym, otwartą na zróżnicowane potrzeby w zakresie usług edukacyjnych, firm działających na rynku ogólnokrajowym, jak i lokalnym. Wyróżnia się na rynku usług edukacyjnych znakomitą kadrą naukową z praktycznym doświadczeniem, dając tym samym gwarancję przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie.

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie otrzymał znak jakości świadczonych usług edukacyjno – szkoleniowych nr 218/2017 zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno – Szkoleniowych. Posługiwanie się znakiem jakości oznacza, że instytucja spełnia wymagania określone w MSUES i realizuje usługi edukacyjno – szkoleniowe zgodnie z tymi wymaganiami. Znak jakości został przyznany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia, na podstawie audytu zewnętrznego. Usługi edukacyjno - szkoleniowe zgodnie z wymogami MSUES, placówka świadczy od 2014 roku. 

218_2017_PIBR.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@kibr.krakow.pl
Telefon: (+48) 124 329 060

Ciasteczka>