Dostawca usług - Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Brzegu

Logo Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Brzegu

4.2/5 z 15 ocen

Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Brzegu

Siedziba: ul. Piastowska 14, 49-300 Brzeg

NIP: 7471684705

Liczba zrealizowanych usług : 7Charakterystyka działalności firmy

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu funkcjonuje od roku 2001. Zasadniczym działaniem uczelni jest kształcenie na poziomie pierwszego stopnia (licencjackim) w obszarze nauk społecznych i humanistycznych oraz na studiach podyplomowych. Uczelnia w swojej ofercie nastawiona jest na aktualizację potrzeb edukacyjnych, osób których stanowiska zawodowe wymagają wiedzy i umiejętności za zakresu społecznego funkcjonowania człowieka oraz wiedzy o człowieku jako osobie i możliwościach jej rozwoju.

Wyższa Szkola Humanistyczno - Ekonomiczna w Brzegu jest wpisana pod numerem 217 w Rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

W dniu 12 stycznia 2017 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  uchwałą nr 5/2017 z dnia ,  w sprawie jakości kształcenia na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, wydało ocenę pozytywną.

002.jpg
003.jpg

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: dziekanat@wshe.edu.pl
Telefon: 77 416 00 70

Ciasteczka>