Dostawca usług - URSZULA BUKAŁA DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM JĘZYKOWE "DEMOSTENES"

Logo URSZULA BUKAŁA DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM JĘZYKOWE "DEMOSTENES"

4.1/5 z 47 ocen

URSZULA BUKAŁA DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM JĘZYKOWE "DEMOSTENES"

Siedziba: Pomorska 59/6, 50-217 Wrocław

NIP: 8981030050

Liczba zrealizowanych usług : 168Charakterystyka działalności firmy

Zrealizowano 2 projekty:

PROJEKT 1

"Specjaliści mówią trochę innym językiem. Doskonalenie umiejętności językowych z wykorzystaniem innowacyjnych form kształcenia dla pracowników w  wieku 45+" - projekt zrealizowany w okresie od 01.11.2009 do 31.10.2010 przez Dolnośląskie Centrum Językowe DEMOSTENES, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw). Wartośc projektu 711 420 zł.

PROJEKT 2

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet : VIII. Regionalne kadry gospodarki. Działanie : 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie : 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Nazwa projektu : "Język obcy specjalistyczny dla doświadczonej kadry dolnośląskich przedsiębiorstw". Okres realizacji projektu od 2011-01-01 do 2011-12-31. Wartość projektu 600 430 zł.

W 2018 r. URSZULA BUKAŁA DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM JĘZYKOWE DEMOSTENES poprzez Bazę Usług Rozowjowych zrealizowało trzy usługi szkoleniowe- indywidualne kursy języka angielskiego o profilu ogólnym na poziomie A2.

Akredytacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z 22 stycznia 2017 roku, nr 01/A/07

Licencjonowane Centrum Egzaminacyjne Pearson LCCI od roku 2009; The European Language Certificate (TELC) od roku 2008;

British Council Addvantage od roku 2012.

referencje_I[N.jpg
MS_2001_referencje.jpg
MS_2004_referencje.jpg
UW_2007_referencje.jpg
OHP_2014_referencje.jpg
LCCI_2009_certyfikat.jpg
LCCI_2016_certyfikat.jpg
British_Addvenced_certyfikat.jpg
TELC_certyfikat.jpg

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: demostenes@demostenes.com.pl
Telefon: +48 71 780 87 91

Ciasteczka>