Dostawca usług - Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki

Logo Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki

4.9/5 z 6 ocen

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki

Siedziba: pl. Komuny Paryskiej 5a/404, 90-007 Łódź

NIP: 7250029497

Liczba zrealizowanych usług : 1Charakterystyka działalności firmy

Od początku swego istnienia jednym z celów działalności Oddziału Łódzkiego SEP jest m.in. podnoszenie wiedzy naukowo - technicznej w zakresie elektryki, dotyczącą wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych. Zadania te realizuje poprzez organizację konferencji, sympozjów, szkoleń oraz prezentacji promocyjnych urządzeń i usług z dziedziny elektryki, elektroniki i informatyki.

W naszym Oddziale prowadzimy kursy dla osób przygotowujących się do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie dozoru i eksploatacji, urządzeń elektrycznych wraz z pomiarami oraz szkolenia specjalistyczne.

Kurs na "Grupę SEP"

Kursy kończą się egzaminem państwowym, po zdaniu którego słuchacze otrzymują odpowiednie kwalifikacje w wybranych grupach (G1, G2, G3) w pełnych zakresach dla stanowisk eksploatacji (E) i dozoru (D). W naszym Oddziale działają trzy komisje państwowe uprawnione do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych w każdej z wymienionych powyżej grup.

Zapewniamy szybkie terminy realizacji w ciągu 1 do 3 dni od daty złożenia zamówienia. Szczegółową tematykę i liczbę godzin dla szkoleń zleconych ustalamy każdorazowo ze Zlecającym, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zleconego w zakresie grupy 1 w języku angielskim.

Zdobądź Certyfikat Profesjonalnego Instalatora Fotowoltaiki

Zapraszamy na szkolenia zawodowe dla instalatorów PV. Podczas szkolenia zdobędą Państwo wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną w pracy instalatora. Ukończenie szkolenia w akredytowanej jednostce jest warunkiem umożliwiającym przystąpienie do egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego i zdobycie Certyfikatu Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii.

Organizowane przez nas szkolenie fotowoltaiczne to idealne rozwiązanie dla osób chcących zdobyć nowy zawód lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie odnawialnych źródeł energii, oraz dla Firm chcących poszerzyć kwalifikacje swoich pracowników o uprawnienia do montażu instalacji fotowoltaicznych.

Oferujemy kompleksowo przygotowane szkolenie zgodne z zakresem programowym wymaganym przez Urząd Dozoru Technicznego, które odbywa się w naszym ośrodku szkoleniowym akredytowanym przez UDT. Zaczynając od podstaw teoretycznych, poprzez zajęcia praktyczne, uczestnicy szkolenia poznają najważniejsze aspekty instalacji fotowoltaicznych. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów dla elektryków daje gwarancję jakości przeprowadzanego przez nas szkolenia. Nie jesteśmy firmą handlową ani instalacyjną. Oferujemy Państwu merytoryczne szkolenia, na których prezentujemy obiektywną wiedzę teoretyczno-praktyczną pozbawioną typowego dla szkoleń marketingu.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę wykładowców – specjalistów z udokumentowanym doświadczeniem zawodowym, wpisanych na listę zweryfikowanych wykładowców SEP, członków Komisji Kwalifikacyjnych powołanych przez Urząd Regulacji Energetyki.

 

Wpis do ewidencji placówek niepublicznych, nr ewidencyjny ED – VII.4430.6.2.2011 z dnia 9 marca 2011 r. jako placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego.

Zaświadcznie Wojewódzkiego Urządu Pracy o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym 2.10/0094/2005.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015.

Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego numer OZE-A/14/00069/17 na szkolenie wykwalifikowanych monterów instalacji fotowoltaicznych.

SEP_Lodz_PCA-QMS17-001.jpg
akredytacja.jpg
iso_sep_lodz_2020.jpg

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: sep@seplodz.pl
Telefon: (+48) 426 309 474

Ciasteczka>