Dostawca usług - Tomasz Molendowski TOM

Logo Tomasz Molendowski TOM

4.7/5 z 37 ocen

Tomasz Molendowski TOM

Siedziba: ul. Żelazna 47/51A/15, 25-014 Kielce

NIP: 6572105660

Liczba zrealizowanych usług : 36Charakterystyka działalności firmy

Szkoła Jazdy "TOM" Tomasz Molendowski istnieje na kieleckim rynku szkoleń kandydatów na kierowców oraz kierowców zawodowych od roku 1995. Firma funkcjonuje na rynku od ponad 20 lat i od tego czasu przygotowała tysiące kierowców w regionie. Obecnie Ośrodek Szkolenia Kierowców (OSK) działa na terenie Kielc oferując kursy dla kandydatów na kierowców wszystkich kategorii praw jazdy. Istotnym segmentem działalności są usługi szkoleniowe dla kierowców zawodowych (kwalifikacja wstępna oraz szkolenie okresowe). Szkolenia teoretyczne prowadzone mogą być również w wersji e-learningowej. Szkolenia kierowców zawodowych prowadzone są w  trzech miastach na terenie woj. świętokrzyskiego: Kielcach, Jędrzejowie i Busku-Zdrój. 

W zakresie usług rozwojowych prowadzimy:

  1. Kursy dla kandydatów na kierowców kat. A, B, B+E, C, C+E, D, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z dnia 4 marca 2016 r., Poz. 280).
  2. Kursy kwalifikacyjne dla kierowców wykonujących przewóz drogowy tj.:
  • Szkolenie okresowe
  • Kwalifikacja wstępna
  • Kwalifikacja wstępna przyspieszona
  • Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca

W zakresie bloków programowych dla kategorii C1, C1+E, C, C+E oraz D1, D1+E, D, D+E zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, Poz. 1019 z późn. zm.). 

Nasze usługi świadczymy zarówno dla klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Odbiorcami usług ośrodka są urzędy, stowarzyszenia i inne instytucje, które zadowolenie ze świadczonych na ich rzecz usług potwierdzają w licznych listach referencyjnych.

Szkoła Jazdy "TOM" posiada również doświadczenie jako realizator usług szkoleniowych w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej. W latach 2014-2015 w ramach PO KL przeszkolonych zostało 101 osób na kat. C, 74 na kat. C+E, 70 osób na kat. D.

Działalność Szkoła Jazdy "TOM" Tomasz Molendowski prowadzona jest na podstawie uprawnień:

  • wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, nr wpisu 00292661 (organ nadający wpis: Prezydent Miasta Kielce)
  • wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Nr wpisu; 36/2015 (organ nadający wpis: Wojewoda Świętokrzyski) - ostatnia aktualizacja wpisu w dniu 03.07.2017 r. 
  • certyfikaty umożliwiające prowadzenie szkoleń metodą e-learningową

Szkoła Jazdy "TOM" Tomasz Molendowski jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pod nr 2.26/00030/2005.

ref_PUP_STAPK_001.jpg
ref._PUP_KCE_001.jpg
ref._WOJSKO_001.jpg
referencje_1_PO_KL.jpg
referencje_2_PO_KL.jpg
osk__UM_001.jpg
osk_SUW_podstawowy_001.jpg
osk__SUW_001.jpg
platf.eprawko_001.jpg
wup_wpis_001.jpg

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: sjtombur@gmail.com, tmolendowski@o2.pl
Telefon: 600 227 766

Ciasteczka>