"AUTO-MOTO-SZKOŁA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Możliwość dofinansowania
Logo "AUTO-MOTO-SZKOŁA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Śniadeckich 3
33-300 Nowy Sącz
Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 286
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Referencje klientów

1. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - szkolenia przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy kat "C", "E doC" 46 osób w roku 2016.

"Wymienione szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z zawarty,mi umowami. W/w zostały wykonane starannie i należycie"

2.Akademia Transportu Drogowego w Nowym Sączu - prawo jazdy kat. C i E do C

" Szkolenia przeprowadzone zostały rzetelnie, zgodnie z przyjętym programem i harmonogramem szkoleń. Zajęcia szkoleniowe prowadzone były przez wykfalifikowaną kadrę posiadającą wiedzę i doświadczenie w tego typu szkoleniach. Szkolenia były dobrze przygotowane zarówno od strony logistycznej jak merytorycznej."  

1. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną nr 156/2016

2. Zaświadczenie Wojewody Małopolskiego o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia pod numerem 054

3. Zaświadczemie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia pod numerem 00151262 - prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, C, CE, BE, D 

Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
ania07-88@wp.pl
Telefon
(+48) 184 420 762, (+48) 602 717 545