ZTSH TISBUD Jarosław Gargula

Możliwość dofinansowania
ul. Jana Pawła II 35
33-300 Nowy Sącz
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 242
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

ZTSH Tisbud istnieje na rynku od 28 lat świadczy usługi z zakresu wynajmu maszyn budowlanych, budowy autostrad, kasacji pojazdów. Od 2012 roku jako Centrum Szkoleń Operatorów i Spawaczy TISBUD  realizuje na terenie całego kraju szkolenia zawodowe dla firm, instytucji publicznych i osób prywatnych.

Wysoki poziom i profesjonalizm ugruntowały TISBUD w czołówce najlepszych Ośrodków Szkoleniowych w Polsce. 

W ośrodku organizowane są kursy:

1) OPERATORÓW MASZYN BUDOWLANYCH:

-Koparki jednonaczyniowe do 25 ton klasa III 

-Koparki jednonaczyniowe klasa I,

-Koparkoładowarki klasa III,

-Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton klasa III

-Ładowarki jednonaczyniowe klasa I

-Walce drogowe klasa II

-Spycharki do 110 kW klasa III

-Spycharki klasa I

-Równiarki klasa I

-Wielozadaniowe nośniki osprzętów bez klasy

-Pompy do mieszanki betonowej klasa III

-Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych klasa II

-Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych klasa II

-Przecinarki do nawierzchni dróg klasa III

-Pilarki mechaniczne do ścinki drzew klasa III

-Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż bez klasy

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Kursy kończą się egzaminem państwowym przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy, uprawnienia wydawane są w formie książki Operatora Maszyn Roboczych wraz z Świadectwem

2) SPAWANIA WSZYSTKIMI METODAMI:

Spawanie półautomatyczne MAG stali węglowych i stopowych wg wytycznych 

W-14/IS-02 (135)

-Kurs podstawowy- spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

-Kurs ponadpodstawowy- spawanie  blach spoinami czołowymi

-Kurs ponadpodstawowy- spawanie  rur spoinami  czołowymi

Spawanie półautomatyczne TIG stali węglowych i stopowych wg wytycznych

W-14/IS-03 (141)

-Kurs podstawowy- spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

-Kurs ponadpodstawowy- spawanie  blach spoinami  czołowymi

-Kurs ponadpodstawowy- spawanie  rur spoinami  czołowymi

Spawanie półautomatyczne TIG aluminium i jego stopów wg wytycznych

W-07/IS-06  (141)

-Kurs podstawowy- spawanie  blach i rur spoinami  pachwinowymi

-Kurs ponadpodstawowy- spawanie  blach spoinami  czołowymi

-Kurs ponadpodstawowy- spawanie  rur spoinami  czołowymi

Spawanie elektrodami otulonymi stali węglowych i stopowych wg wytycznych

W-14/IS-01 (111)

-Kurs podstawowy- spawanie  blach i rur spoinami  pachwinowymi

-Kurs ponadpodstawowy- spawanie  blach spoinami  czołowymi

-Kurs ponadpodstawowy- spawanie  rur spoinami  czołowymi

Spawanie półautomatyczne MIG aluminium i jego stopów wg wytycznych

 W-14/IS-05 (131)

-Kurs podstawowy- spawanie  blach i rur spoinami  pachwinowymi

-Kurs ponadpodstawowy- spawanie  blach spoinami  czołowymi

Spawanie gazowe stali węglowych wg wytycznych W-07/IS-04  (311)

-Kurs podstawowy- spawanie  blach spoinami czołowymi

-Kurs ponadpodstawowy- spawanie  rur spoinami  czołowymi

Cięcie ręczne tlenowe stali węglowych wg wytycznych W-14/IS-14

-Kurs podstawowy- cięcie ręczne  tlenowe

Kursy kończą się egzaminem państwowym przed komisją z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, uprawnienia wydawane są w formie Książki Spawacza wraz z Świadectwem

3) OPERATORÓW TRANSPORTU BLISKIEGO UDT:

-Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych (II WJO)

-Wózki jezdniowe z włączeniem specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem (I WJO)

-Żurawia samojezdnego, przenośnego HDS (IIŻ), wieżowego (IŻ)

-Podestów ruchomych wolnobieżnych, samojezdnych (IP)

-Suwnic  (IIS) (IS)

Kursy kończą się egzaminem państwowym przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego, uprawnienia wydawane są w formie Zaświadczenia kwalifikacyjnego.

5) Uprawnienia SEP

-Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

-Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłającei zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

-Grupa 3. Urządzenia, instalacje  i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Każda kategoria uprawnień może obejmowac uprawnienia Eksplatacyjne lub Dozorowe

Kursy kończa się egzaminem państwowym przed komisją państwową, uprawnienia wydawane są z terminem ważności

4)Inne kursy:

-CNC

-BHP,

-Hakowy

-Obsługa wozideł technologicznych

-Obsługa Zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

-Betoniarka, Ślusarz, Mechanik Samochodowy, Magazynier

Kursy kończą się wydaniem odpowiednich zaświadczeń o ukończeniu kursu.

Nasz wysoki poziom i profesjonalizm potwierdzają certyfikaty i upoważnienia udzielone przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, TUV Rheinland Polska, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
sos@tisbud.pl
Telefon
(+48) 604 973 498