Dostawca usług - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Logo Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

4.7/5 z 83 ocen

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Siedziba: Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

NIP: 8960006997

Liczba zrealizowanych usług : 18Charakterystyka działalności firmy

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu realizuje studia podyplomowe, szkolenia, kursy zamawiane dla ponad 2000 uczestników każdego roku. Ponad 80 kierunków studiów podyplomowych oferowanych jest w zakresie: zarządzania, kompetencji menedżerskich, rachunkowości i controllingu, finansów i podatków, informatyki. Ok. 100 szkoleń realizowanych jest w 18 obszarach tematycznych z zakresu: zarządzania, kompetencji interpersonalnych i menedżerskich, IT, pakietów użytkowych i programowania, finansów, rachunkowości i controllingu.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, mając na uwadze przyszłość swoich absolwentów, przywiązuje bardzo wielką wagę do jakości oferowanych programów studiów. W tym celu regularnie poddaje się procedurom akredytacyjnym przeprowadzanym przez prestiżowe, międzynarodowe organizacje branżowe. Otrzymane akredytacje i certyfikaty są przyznawane na określony czas i wymagają konsekwentnych działań projakościowych.
Posiadamy następujące akredytacje i certyfikaty krajowe i zagraniczne:

PKA Polska Komisja Akredytacyjna dwie oceny wyróżniające dla UE
Polska Komisja Akredytacyjna  jest pierwszą, niezależną instytucją  działającą w ramach polskiego systemu szkolnictwa wyższego na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych tworzących ten system, uprawnioną do dokonywania oceny spełniania warunków do prowadzenia kształcenia oraz oceny jego jakości na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych, a także do oceny działalności podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni.
Wszystkie kierunki prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu otrzymały od Polskiej Komisji Akredytacyjnej ocenę co najmniej pozytywną. Możemy też,  i to na dwóch wydziałach, pochwalić się najwyższą możliwą do uzyskania oceną – oceną wyróżniającą. Ocenę tą otrzymał na kierunku zarządzanie Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze oraz, na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.


CIMA - Chartered Institute of Management Accountants

Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA jest czołową i jednocześnie największą organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej, liczącą ponad 232 000 członków i studentów w 177 krajach. Profesjonalna certyfikacja z rachunkowości zarządczej CIMA to zestaw kompetencji uznawany na całym świecie za najbardziej poszukiwany i aktualny w obszarze finansów przedsiębiorstwa.
 


EPAS - European Foundation for Management Development Accreditation System
Europejska Fundacja Systemu Akredytacji Rozwoju Zarządzania jest międzynarodowym programem akredytacyjnym mającym na celu ocenę jakości programów studiów w obszarze biznesu i/lub zarządzania oraz – jeśli program spełnia wymogi jakościowe – przyznanie mu akredytacji. Ocenie podlegają wszystkie aspekty programu, a zwłaszcza zgodność jego projektu i realizacji z najwyższymi międzynarodowymi standardami jakości.ACCA - Association of Chartered Certified Accountants
Stowarzyszenie Licencjonowanych Biegłych Rewidentów jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. ACCA oferuje rozpoznawalne na całym świecie certyfikacje przeznaczone dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę w obszarze rachunkowości, finansów i zarządzania. Prestiżowa certyfikacja ACCA dostępna dla studentów wybranych akredytowanych kierunków na czołowych uczelniach wyższych w Polsce. Dzięki temu studenci mają możliwość rozpoczęcia zdobywania kompetencji już w trakcie studiów i uzyskania zwolnienia z egzaminów ACCA.CFA Institute - Chartered Financial Analyst

Instytut Licencjonowanych Analityków Finansowych  to światowa i prestiżowa organizacja zrzeszająca profesjonalistów w zakresie finansów, która przyznaje prestiżową desygnację Chartered Financial Analyst. Głównym celem organizacji jest wyznaczanie kierunków rozwoju dla profesjonalistów w dziedzinie finansów na całym świecie, poprzez ustalanie najwyższych standardów w zakresie etyki, edukacji i kwalifikacji zawodowych.CEEMAN – International Association for Management Development in Dynamic Societies
Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zarządzania w Dynamicznych Społeczeństwach, założone w 1993 r, stawia sobie za cel przyspieszenie wzrostu jakości zarządzania w Europie Środkowo-Wschodniej. CEEMAN promuje jakość procesu zarządzania i zmian w procesie zarządzania poprzez rozwijanie edukacji, badań, doradztwa, informacji, wsparcia sieciowego i innych powiązanych usług dla instytucji zarządzających rozwojem i korporacji działających w przejściowych i dynamicznie zmieniających się środowiskach.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: podyplomowe@ue.wroc.pl
Telefon: +48713680949

Ciasteczka>