ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo Grzegorz Rippel

Możliwość dofinansowania
ul. Józefa Cygana 4
45-131 Opole
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 380
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Od ponad 10 lat świadczymy usługi w zakresie szkoleń, doradztwa personalnego i doradztwa organizacyjnego.  W tym czasie przeprowadziliśmy kilkaset szkoleń z zakresu m.in.: obsługi klienta, technik sprzedaży, negocjacji handlowych, rozwiązywania konfliktów oraz motywowania, dla kilku tysięcy osób związanych z różnymi branżami.

Cel naszego działania jest zawsze jeden – pomoc i wsparcie dla osób korzystających z naszych usług doradczych i szkoleniowych, czego efektem mają być konkretne korzyści, jsk np.:

  • wzrost sprzedaży,
  • wzrost poziomu zadowolenia klienta,
  • poprawa komunikacji w firmie,
  • poprawa wizerunku organizacji w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym,
  • efektywniejsze zarządzanie zespołem,
  • wzrost efektywności i motywacji pracowników.

Angażując się w przedsięwzięcie najpierw dokładnie analizujemy faktyczne potrzeby, a następnie opracowujemy konkretny i dopasowany do oczekiwań Klienta program współpracy. W działaniach preferujemy długotrwałą współpracę opartą na zaufaniu pomiędzy ILLUSTRO a Klientem, co gwarantuje wyższą jakość naszych działań doradczych i szkoleniowych. Wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania zgodny z wymaganiami ISO 2009-2015 w zakresie usług szkoleniowych i doradczych. 

Certyfikat jakości: PN-EN ISO 9001-2015-10

Wpis do RIS: 2.16/00001/2008

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Opola (zaświadczenie nr 1/2010/1 - niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego)

KRAZ: 8195

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
info@illustro.pl
Telefon
(+48) 774 428 554