Towarzystwo Oświatowo-Naukowe "Inter-Wiedza" Sp. z o.o.

Możliwość dofinansowania
ul. Władysława Reymonta 16/201
45-066 Opole
Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 519
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Towarzystwo Oświatowo-Naukowe „Inter-Wiedza” prowadzi działalność edukacyjną od 1990 roku. W tym okresie udało nam się wypracować własne, często autorskie, formuły oraz płaszczyzny kształcenia ustawicznego osób dorosłych, wraz z odpowiednim zabezpieczeniem jakości świadczonych usług.
Jesteśmy pierwszą oraz największą tego typu prywatną jednostką oświatową na terenie województwa opolskiego.

W naszych ośrodkach kształcenia ustawicznego szkolimy średnio rocznie około 3000 osób w tym około 600 operatorów maszyn ciężkich oraz innych urządzeń technicznych. Organizowane przez nas szkolenia cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony firm, instytucji, jednostek administracyjnych, urzędów pracy oraz osób prywatnych. Ponad 26 letnia działalność edukacyjna – wykazała oraz nauczyła nas że miarą sukcesów jest zadowolenie naszych klientów. Na wniosek naszych absolwentów prowadzimy indywidualne ścieżki kształcenia ustawicznego (spośród uczestników organizowanych przez nas kursów, szkoleń, seminariów 80% to nasi absolwenci). Dokładamy wszelkich starań aby nasza praca dydaktyczna oraz organizacyjna opierała się na zasadach: kompetencji, rzetelności, sumienności na wszystkich poziomach działania.

Nasze atrybuty budujące renomę firmy to m.in.

 • Bardzo bogata oferta kształcenia i doskonalenie zawodowego w różnych formach kształcenia,
 • Nowoczesna baza szkoleniowa,
 • Nowoczesny sprzęt dydaktyczny,
 • Certyfikaty jakościowe,
 • Własny autorski bank programów nauczania zgodny z obowiązującymi standardami kwalifikacyjnymi oraz kształceniem modułowym,
 • Zatrudnianie najlepszych- wykwalifikowanych wykładowców, trenerów, instruktorów zajęć praktycznych,
 • Organizowanie egzaminów państwowych wymaganych we właściwych przepisach edukacyjnych,
 • Solidność, uczciwość, indywidualne podejście do każdego klienta,
 • Prowadzenie działalności w zakresie aktywizacji zawodowej społecznej oraz zawodowej,
 • Prowadzenie doradztwa zawodowego,
 • Prowadzenie pośrednictwa pracy,
 • Podejmowania działania na rzecz ekonomii społecznej,
 • Błyskawiczne reagowanie na potrzeby szkoleniowe rynku pracy.

Posiadamy wszelkie wymagane przepisami umocowania prawne – stanowiące podstawę do prowadzenia działalności edukacyjnej, ofertowania oraz odpowiedniego udokumentowania wydawanych zaświadczeń i uprawnień kwalifikacyjnych.

Do najważniejszych uzyskanych zezwoleń, licencji i koncesji zaliczyć należy:

1. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg EN-ISO – 9001:2015:

2. Akredytację usług oświatowych przyznaną przez Kuratorium Oświaty w Opolu:

3. Zgodę na organizację kursów dla operatorów maszyn CMBiD  w Warszawie:

 4. Zgodę na organizowanie kursów spawania (wydaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach), atest spawalni, licencja egzaminowania.

5. Zgodę na organizowanie kursów dla operatorów oraz konserwatorów wózków jezdniowych przyznaną przez Urząd Dozoru Technicznego w Opolu.

6. Zgodę na organizowanie kursów dla operatorów wózków jezdniowych unoszących – wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Akademię UDT – nr 03 /04 /2018/W – U.

7. Zgodę na organizowanie kursów w zakresie bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych napędzanych – wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Akademię UDT – nr 03 /04 /2018/ BG.

 8. Wpis do ewidencji instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu.

9. Wpis do ewidencji jednostek oświatowych Urzędu Miasta Opola.

10. Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji przyznaną przez Opolską Izbę Gospodarczą.

 11. Certyfikat Firmy Przyjaznej Nauce.

12. Certyfikat nr 14313 – zgoda na prowadzenie Agencji Zatrudnienia przez TON „Inter-Wiedza” – wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Opolskiego – WUP Opole.

 

 

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
biuro@interwiedza.pl
Telefon
(+48) 668 809 237