Dostawca usług - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

Logo Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

4.7/5 z 43 ocen

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

Siedziba: Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź

NIP: 7251658858

Liczba zrealizowanych usług : 37Charakterystyka działalności firmy
 1. Certyfikat ISO w zakresie:
  • przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych dla kierowców
  • edukacja uczestników ruchu drogowego
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach
 2. Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty dla następującego zakresu kształcenia:
  • szkolenie okresowe
  • kwalifikacja wstępna
  • zintegrowany kurs dokształcający początkowy dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
  • zintegrowany kurs dokształcający początkowy dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy I
  • kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy w zakresie kat. B
  • kurs dodatkowy dla instruktorów nauki jazdy w zakresie kat. A, C, T, B+E, C+E, D, D+E
  • kurs kwalifikacyjny podstawowy dla kandydatów na egzaminatorów
  • kurs dla kierowców wózków jezdniowych z napędem mechanicznym
 3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia jako przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii: C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E.
 4. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy jako przedsiębiorca prowadzący ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego.
 5. Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych jako podmiot prowadzący kursy ADR początkowe i doskonalące oraz doradcy.
certyfikat_ISO.pdf
akredytacja_kuratora.pdf
wpis_do_UW_kursy_kierowców.pdf
wpis_do_UW_ODTJ.pdf
wpis_UM_kursy_ADR.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: szkolenia@word.lodz.pl
Telefon: +48 (42) 678 61 11, +48 695 141 900

Ciasteczka>