Dostawca usług - OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW RYSZARD KAMIŃSKI

Logo OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW RYSZARD KAMIŃSKI

4.6/5 z 68 ocen

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW RYSZARD KAMIŃSKI

Siedziba: al. Legionów 135d, 18-400 Łomża

NIP: 7180050887

Liczba zrealizowanych usług : 81Charakterystyka działalności firmy

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW RYSZARD KAMIŃSKI

18-400 ŁOMŻA AL.LEGIONÓW 135D

FIRMA ZAŁOŻONA W 1989 R.

 

   

1.   „ SZKOLENIE-PRAKTYKA-ZATRUDNIENIE-ROZWÓJ” PROJEKT ORGANIZOWANY           PRZEZ PODLASKĄ WOJ.KOMENDĘ OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

 

- 11.10.2008-09.02.2009 PRAWO JAZDY KAT.”B” 5 OSÓB

 

- 22.10.2008-09.02.2009 PRAWO JAZDY KAT.”B” 6 OSÓB

    

      WARTOŚĆ- 20.900,00 zł.

 

2 „ SZKOLENIE-PRAKTYKA-ZATRUDNIENIE-ROZWÓJ „ II EDYCJA ORGANIZATOR

         PODLASKA WOJ.KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

      

             - 19.08.2009-19.11.2009 PRAWO JAZDY KAT.”B” 8 OSÓB

   

      WARTOŚĆ – 14.400 zł.

 

3.„ PEWNIEJSZE JUTRO „ PROJEKT ORGANIZOWANY PRZEZ POLSKĄ GRUPĘ           DORADCZĄ  BIAŁYSTOK

 

- CZERWIEC 2009-GRUDZIĘŃ 2009 PRAWO JAZDY KAT.”C” 15 OSÓB

 

              - PAŹDZIERNIK 2009 KURS PRZEWOZU RZECZY 14 OSÓB

 

- 18.03.2010-25.03.2010 KURS” ADR” PRZEWÓZ MAT.NIEBEZPIECZNE 14 OSÓB  

 

WARTOŚĆ – 37.530,00 zł.

 

4„ NOWE PERSPEKTYWY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH TO SILNY REGION       PODLASKI” ORGANIZOWANY PRZEZ ŁOMŻYŃSKĄ RADE FSNT NOT W ŁOMŻY

              -     05.03.2009- 31.08.2009 – 18 OSÓB KAT.”C”, 6 OSÓB KAT.”C+E”, 19 OSÓB      SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZEWOZU RZECZY.

 

      -     25.09.2009-24.10.2009 – 17 OSÓB OBSŁUGA WÓZKA WIDŁOWEGO                       

WARTOŚĆ – 68.954,00 ZŁ.

 

 

5. Projekt pt.” Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym „    

 

„Przeprowadzenie szkolenia – kurs prawo jazdy kategorii B- 48 osób, kategorii C- 21 osób,  kategorii C + E z przewozem materiałów niebezpiecznych – 8 osób, operator wózka jezdniowego- 8 osób w ramach realizacji projektu „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społeczny" w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

TERMIN- 16.08.2011 do 30.11.2011

WARTOŚĆ – 107.562,00 ZŁ.

 

6. Projekt pt.”Umiejętności praktyczne szansą na rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół

Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży Nr. 5

 KURS PRAWA JAZDY KAT.”B” – 13 OSÓB

 

TERMIN – 01.08.2011 do 20.09.2011

WARTOŚĆ – 10.895 ZŁ.

 

7. Projekt pt.” Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” – prawo jazdy kat.”C,C+E” – Operator wózków jezdniowych – 10 osób NOT ŁOMŻA

KURS PRAWA JAZDY KAT.C,C+E – 10 OSÓB

 

TERMIN – 22.03.2012 do 31.05.2012

WARTOŚĆ – 25.000,00 ZŁ.

 

8. Projekt pt.”Specjalizacja-motorem sukcesu zawodowego” Starostwo Powiatowe Łomża

 

KURS PRAWA JAZDY KAT.”C”                          – 22 OSOBY

KURS PRAWA JAZDY KAT.”C+E”                     – 22 OSOBY

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA – 22 OSOBY

 

TERMIN – 31.05.2012 do 30.11.2012     W TRAKCIE

WARTOŚĆ – OKOŁO 125.000,00 ZŁ.

 

9.Projekt pt. .” Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym „    

„Przeprowadzenie szkolenia – kurs prawo jazdy kategorii B- 61 osób, kategorii C- 31 osób,  kategorii C + E z przewozem materiałów niebezpiecznych – 2 osób, operator wózka jezdniowego- 23 osób, kwalifikacja wstępna 4 osoby- w ramach realizacji projektu „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społeczny" w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

TERMIN- 26.06.2012 do 30.11.2012

WARTOŚĆ – 215.527,00 ZŁ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Projekt pt.” Nowe umiejętności szansa na lepszą pracę” organizowany przez Z.SZ.M i O Nr.5 w Łomży - 21 osób- wózek widłowy

Termin – 01.09.2013 do 9.11.2013

Wartość -12642,00 zł

 

11. Projekt.” INNA ROLA-Nowe kariery zawodowe dla osób z sektora rolniczego w zachodnich powiatach Podlasia”.organizowany przez Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich-Toruń. 20 OSÓB KAT.D + KWALIFIKACJA WSTĘPNA

 

TERMIN- 18.07.2012-30.06.2013

 

WARTOŚĆ- 153.180,OO zł.

 

12.Projekt.” TWOJE JUTRO ZACZYNA SIĘ DZIŚ” BIURO PROJEKTU-TRAINING GROUP DANUTA GORLEWSKA:

 

5 OSÓB- KAT.”C” + KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA + ADR

4 OSOBY- KAT.”D” + KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA

 

TERMIN: 22.04.2013-CZERWIEC 2013

 

WARTOŚĆ : OKOŁO 60.000,00 ZŁ.

 

13. PROJEKT:” NOWE KWALIFIKACJE-LEPSZE JUTRO” BIURO”NAWIGATOR”-DORADZTWO I SZKOLENIE SP.ZO.O.                                                                                                                                          

 

24 OSOBY- OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI- 

TERMIN: OD 31.05.2013 DO  - 10.08.2013

WARTOŚĆ : OKOŁO 40.000 ZŁ.

 

14. Projekt pt.” Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” – II EDYCJA: prawo jazdy kat.”C,C+E” –  NOT ŁOMŻA                                                                                                                        

 

Operator wózków jezdniowych – 23 osoby 

KURS PRAWA JAZDY KAT.C,C+E – 10 OSÓB

 

TERMIN – 07.07.2014 do 28.02.2015

WARTOŚĆ – 46.171,00 ZŁ.

 

 

15.Projekt pt. .” Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym „    

„Przeprowadzenie szkolenia – kurs prawo jazdy kategorii B- 46 osób, kategorii C- 13 osób,  kategorii C + E - 14 osób, operator wózka jezdniowego- 28 osób, kwalifikacja wstępna przyśpieszona 4 osoby, kat.”D”-2 osoby,B+E-1 osoba,T-2 osoby,koparko-ładowarka-20 osób,koparka-1 osoba- w ramach realizacji projektu „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społeczny" w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

TERMIN- 21.07.2014 do 30.11.2014

WARTOŚĆ – 140000,00 ZŁ.

 

 

 

 

1.KLIENCI INDYWIDUALNI OKOŁO 800 OSÓB W ROKU NA KAT. A,B,T,C,C+E,D

2.KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA – OKOŁO 100 OSÓB W ROKU

3. SZKOLENIE OKRESOWE                                  - OKOŁO  200 OSÓB W ROKU

4. WÓZKI WIDŁOWE                                           - OKOŁO  130 OSÓB W ROKU

5. KOPARKI,KOPARKO-ŁADOWARKI                 - OKOŁO  80 OSÓB W ROKU

 

FIRMA ŚCIŚLE WSPÓŁPRACUJĘ Z PODLASKIMI I MAZOWIECKIMI  URZĘDAMI PRACY

AKREDYTACJA PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY -DECYZJA NR-454/18/2010 Z DNIA 9 LUTEGO 2011 r.

0385_171024120649_001.pdf
0387_171024122127_001.pdf
0388_171024122228_001.pdf
0401_171113145934_001.pdf
0400_171113145917_001.pdf
img041.pdf
img042.pdf
img040.pdf
img039.pdf
img039.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@osk-kaminski.pl
Telefon: (+48) 605 036 725

Ciasteczka>