Dostawca usług - Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Logo Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

4.9/5 z 440 ocen

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Siedziba: ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP: 6222504106

Liczba zrealizowanych usług : 55Charakterystyka działalności firmy

Stowarzyszenie powstało 17 lipca 2003 roku jako inicjatywa obywatelska. Świadczymy usługi o charakterze szkoleniowym, doradczym, finansowym (KRS 000016701), informacyjnym skierowane do osób prowadzących mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz do osób rozpoczynających działalność gospodarczą, bezrobotnych, młodzieży i osób nastawionych na doskonalenie swoich umiejętności i kwalifikacji.

Promujemy idee przedsiębiorczości i aktywności społecznej. Zachęcamy do tworzenia nowych firm poprzez udzielanie pożyczek na korzystnych warunkach. Od 2005r. działa Ostrowski Fundusz Pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wypełnia on "nisze" rynkową w zakresie pożyczek na preferencyjnych warunkach dla mieszkańców województwa wielkopolskiego i łódzkiego.

OCWP jest instytucją szkoleniową wpisaną na listę niepublicznych placówek szkoleniowych. W związku z dynamicznym rozwojem w 2011r. została powołana Ostrowska Akademia Wiedzy, nad którą nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty.

Posiadamy duże doświadczenie w organizowaniu szkoleń i kursów zarówno komercyjnych takich jak np: kursy kadrowo - płacowe, przedsiębiorczości, obsługi komputera, opiekuna osób starszych i dzieci, języka angielskiego, aktywizacji zawodowej, księgowośći małej firmy oraz dofinansowanych ze środków publicznych w ramach realizacji projektów EFS takich jak np: "Równe szanse", Wiedza Edukacja Rozwój, Aktywizacja i Integracja (PAI), PO WER. Obecnie realizujemu projekty "Biznesy robię - własna firma" w ramach Poddziałania 6.3.1 "Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość" oraz projekt "Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy" w ramach Poddziałania 6.3.2 "Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość w ramach ZiT dla rozwoju AKO.

 

a._1.pdf
a.c.d._1.pdf
T.R.B._1.pdf
T.R.B._2.pdf
T.R.B.3.pdf
2017.pdf
2016.pdf
2014.pdf
2013.pdf
3.2012.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: agnieszka_golembka@ocwp.org.pl
Telefon: (+48) 790 405 115

Ciasteczka>