Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

Możliwość dofinansowania
Logo Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie
ul. Pomorska 2
30-039 Kraków
Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 2706
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Liga Obrony Kraju posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego.

             Oddział Biura Zarządu Głównego LOK  w Krakowie jest jednostką terenową, w w województwie małopolskim posiada 6 Ośrodków Szkolenia w Krakowie, Gorlicach, Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej Oświęcimiu i Bochni, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego oraz do Rejestru Instytucji Szkolących. Posiada Certyfikat Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2015 pod numerem DAS 46539748/3/Q oraz Akredytację Kuratora Oświaty. Oddział ściśle współpracuje z instytucjami rynku pracy szkoląc osoby kierowane przez Urzędy Pracy, Fundacje, MOPS-y, OHP, skąd posiada liczne referencje.


Lga Obrony Kraju OBZG w Krakowie posiada Certyfikat Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2015 pod numerem DAS 46539748/3/Q Rev: 002 oraz Akredytację Kuratora Oświaty.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami