Dostawca usług - Uniwersytet Rzeszowski

Logo Uniwersytet Rzeszowski

4.6/5 z 25 ocen

Uniwersytet Rzeszowski

Siedziba: Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów

NIP: 8133238822

Liczba zrealizowanych usług : 6Charakterystyka działalności firmy

Uniwersytet Rzeszowski rozpoczął swoją działalność od 1 września 2001 roku na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, w dniu 7 czerwca 2001 roku, podpisanej przez Prezydenta RP 4 lipca 2001 roku.
Uczelnia powstała z trzech samodzielnych jednostek:

  • Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie,
  • Filii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Rzeszowie
  • Zamiejscowego Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Na 11 wydziałach i w 1 pozawydziałowym instytucie kształci się ponad 17 tys. studentów.

Swoje miejsce mogą znaleźć tutaj zarówno osoby zainteresowane naukami humanistycznymi i społecznymi, jak i ścisłymi, z dziedziny fizyki, biologii, czy też biotechnologii.

Uniwersytet Rzeszowski ma prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie agronomii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii i archeologii oraz stopnia doktora w dwunastu dyscyplinach: archeologia, historia, filozofia, socjologia, ekonomia, fizyka, literaturoznawstwo, językoznawstwo, agronomia, biologia, pedagogika, nauki o zdrowiu.

Uniwersytet Rzeszowski utrzymuje szerokie kontakty z uczelniami zagranicznymi. W ramach programu Erasmus studenci mogą wyjeżdżać na studia cząstkowe do wielu europejskich uczelni.

Uniwersytet posiada doświadczenie w kształceniu słuchaczy na studiach podyplomowych. Oferta pozwala podnieść kwalifikacje oraz zdobyć nowe umiejętności.

W ofercie 66 kierunków znajdują się nowoczesne, profesjonalne programy edukacyjne o zróżnicowanym profilu kształcenia:

1             Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności  

2             Aplikacje internetowe z elementami grafiki komputerowej

3             Aplikacje internetowe, marketing w sieci i e-commerce    

4             Audyt wewnętrzny

5             Bezpieczeństwo i ochrona informacji

6             Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa

7             Biotechnologia żywności

8             Certyfikowany Coach

9             Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy

10           Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem

11           Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

12           Edukacja przedszkolna

13           Enologia

14           Etyka i filozofia

15           Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa

16           Gimnastyka Korekcyjno - Kompensacyjna

17           Grafika komputerowa

18           Historia

19           Języki specjalistyczne w zastosowaniu i tłumaczeniu

20          Kwalifikacyjne z Matematyki

21           Logopedia

22          Malarstwo

23           Matematyka w finansach i bankowości

24          Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (grant NBP)

25          Menedżer w samorządzie terytorialnym                     

26          Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

27           Muzyka XX i XXI wieku

28          Muzykoterapia

29          Nauczanie biologii w szkole

30           Nauczanie biologii w szkole

31           Nauczanie informatyki w szkole

32           Nauczanie języka polskiego jako obcego

33           Nauczanie plastyki w szkole               

34           Nauczanie plastyki w szkole               

35           Nauczanie programowania w szkole

36           Nauczanie techniki w szkole               

37           Negocjacje i mediacje

38           Neurologopedia

39           Neurorehabilitacja dorosłych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

40          Neurorehabilitacja dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

41           Nowoczesne metody nauczania informatyki

42          Organizacja i Zarządzanie Sportem - Menedżer Sportu

43           Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

44          Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec polski

45          Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec towarzyski

46          Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla nauczycieli

47           Przygotowanie do pracy na poziomie edukacji wczesnoszkolnej

48          Przygotowanie pedagogiczne

49          Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych

50          Scenografia

51           Specjalista ds. rachunkowości

52          Statystyka dla ekonomistów

53           Studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego nauczycieli języka angielskiego

54          Surdopedagogika. Edukacja i rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu

55          Systemy i sieci komputerowe (Cisco Certified)

56          Technologia żywności z elementami żywienia człowieka

57           Terapia pedagogiczna

58          Trener klasy drugiej - piłka siatkowa

59          Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

60          Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja

61           Wiedza o społeczeństwie

62          Wychowanie fizyczne

63           Wychowanie obronne z edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzaniem bezpieczeństwem

64          Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji

65          Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego

66          Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Programy studiów systematycznie są rozwijane i wzbogacane, tak by oferta zawsze odpowiadała potrzebom klientów oraz uwarunkowaniom na rynku pracy. Wysoki poziom kształcenia zapewnia starannie dobrana kadra wykładowców i trenerów.

Cras.pdf
referencje(energetyk2).jpg
Referencje_kwiecień2018_(x3).pdf
Zaśw_o_przepr_szkoleniu_Gamrat.pdf
Referencje_MikroTik.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: info@ur.edu.pl
Telefon: +48178721000

Ciasteczka>