Uniwersytet Rzeszowski

Możliwość dofinansowania
Logo Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

NIP 8133238822
al. Tadeusza Rejtana 16C
35-959 Rzeszów
Studia podyplomowe / Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 15
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Uniwersytet Rzeszowski rozpoczął swoją działalność  1 września 2001 roku na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, w dniu 7 czerwca 2001 roku, podpisanej przez Prezydenta RP 4 lipca 2001 roku.
Uczelnia powstała z trzech samodzielnych jednostek:

 • Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie,
 • Filii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Rzeszowie
 • Zamiejscowego Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Na 4 Kolegiach  kształci się około 17 tys. studentów.

Swoje miejsce mogą znaleźć tutaj zarówno osoby zainteresowane naukami humanistycznymi i społecznymi, jak i ścisłymi, z dziedziny fizyki, biologii, czy też biotechnologii.

Uniwersytet Rzeszowski ma prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego:

Stopień doktora habilitowanego  nauk humanistycznych w dyscyplinie:    

 • Archeologia
 • Historia
 • Językoznawstwo
 • Literaturoznawstwo

Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie:

 •  Rolnictwo i ogrodnictwo

Stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodnicznych w dyscyplinie:

 • Nauki biologiczne

 oraz stopnia doktora w kilkunastu dyscyplinach:

 • archeologia,
 • ekonomia i finanse,
 • filozofia,
 • historia,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • nauki biologiczne,
 • nauki fizyczne,
 • nauki medyczne,
 • nauki o polityce i administracji,
 • nauki o zdrowiu,
 • nauki prawne,
 • nauki socjologiczne,
 • pedagogika,
 • rolnictwo i ogrodnictwo,
 • technologia żywności i żywienia

oraz dyscyplinach artystycznych:

 • sztuki muzyczne,
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,
 • oraz upraw

 

Uniwersytet Rzeszowski utrzymuje szerokie kontakty z uczelniami zagranicznymi. W ramach programu Erasmus studenci mogą wyjeżdżać na studia cząstkowe do wielu europejskich uczelni.

Uniwersytet posiada doświadczenie w kształceniu słuchaczy na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia. Oferta pozwala podnieść kwalifikacje oraz zdobyć nowe umiejętności.

W ofercie znajduje się kilkadziesiąt  kierunków studiów podyplomowych. Pełna oferta dostępna na stronie internetowej www.podyplomowe.ur.edu.pl. 

Uniwersytet Rzeszowski prowadzi rekrutację na studia podyplomowe skierowane do nauczycieli, pedagogów, pracowników sektora publicznego i administracji oraz przedstawicieli wybranych grup zawodowych a także kadry zarządzającej.

Programy studiów podyplomowych opracowanych w  Uniwersytecie Rzeszowskim  oferują najnowszą wiedzę praktyczną i teoretyczną. Dostosowane są do aktualnych wymogów rynku pracy. Dzięki zaangażowaniu kadry akademickiej UR jak i specjalistów z wielu firm i instytucji,  każdy program to doskonałe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów,  ćwiczeń i laboratoriów z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury UR a także sprawdzonych metod i form nauczania. Zjazdy odbywają się najczęściej w weekendy raz na dwa tygodnie.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
info@ur.edu.pl
Telefon
(+48) 178 721 000