"ART-MODA" JOANNA SOBUŚ Pracownia Strojów Historycznych i Artystycznych

Możliwość dofinansowania
Logo "ART-MODA" JOANNA SOBUŚ Pracownia Strojów Historycznych i Artystycznych
pl. Wolności 2/113
35-073 Rzeszów
Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 20
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Ponad 3000 h przeprowadzonych szkoleń z zakresu kroju i szycia dla urzędów pracy, zakładów aktywizacji zawodowej, dla centrów aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Szkolenia były przeprowadzone we współpracy między innymi z:

 • powiatowymi urzędami pracy w Rzeszowie, Jarosławiu, Nisku, Strzyżowie
 • Fundacją Aktywizacja Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie,
 • Rzeszowskim Centrum Edukacji,
 • Instytutem Badawczo-Szkoleniowym Sp. z.o.o Olsztyn,
 • Firmą B-Consulting Bartłomiej Gębarowski,
 • Avalon-Consulting” Paweł Iskrzycki,
 • Zespołem WSzkół EUREKA w Rzeszowie,
 • Firmą "Blue Education" w Rzeszowie

Zajęcia były prowadzone w systemie idywidywidualnym oraz dla grup od 2 do 10 osób.

Szkolenia przeprowadzone były w Pracowni ART-MODA w Rzeszowie, a także w ośrodkach w których realizowane były projekty szkoleniowe.

ART-MODA przeprowadziła kilka szkoleń zlecanych przez urzędy pracy, między innymi w Rzeszowie, Nisku, Jarosławiu.


Przykładowa relacje ze szkolenia w Siedliszczu:
lub Rejowcu

oraz ze szkoleń w Pracowni ART-MODA :

Kurs dla młodzieży

Warsztaty krawieckie szycia sukienki

Spejalny dodatkowy, IV  stopień kursu kroju i szycia - szycie płaszcza

Firma ART-MODA na bieżąco prowadzi kursy kroju i szycia na trzech stopniach zaawansowania.


Rejestr przeprowadzonych szkoleń dla firm znajduje się na stronie internetowej firmy pod adresem:
http://art-moda.pl/szkolenia/szkolenia-dla-firm

 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku włókiennictwo - Politechnika Łódzka; Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 • Dyplom Miedzywydziałowego Studium Pedagogiczngo Politechniki Łódzkiej

 • Certyfikat ISO 9001:2015

  Zakres certyfikacji: kursy kroju i szycia, kursy konstrukcji odzieźy, warsztaty krawiectwa artystycznego, szkolenia zawodowe na zlecenia Urządów Pracy, Zakładów Aktywizacji Zawodowej i innych, kursy dokształcające dla właścicieli i pracownikółw firm odzieźowych, warsztaty szycia dla dorosłych, dzieci i młodzieźy.

  Certyfikat wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji: akredytacja Nr AC 184 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA)  Certyfikat ważny do 17.06.2024 r.

 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 
  Nr instytucji szkoleniowej 2.18/00048/2019

 • Dwunastolenie doświadczenie na stanowisku konstruktora odzieży, dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniiu kursów zawodowoych kroju i szycia
 • Rekomendacje firm  oraz wybrane opinie uczestników kursu
  Opinie o firmie oraz oceny wystawione przez uczestników kursów:
  https://www.facebook.com/pg/sobus.artCmoda/reviews/?ref=page_internal

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami