Dostawca usług - Guarana Biznes sp. z o.o.

Logo Guarana Biznes sp. z o.o.

4.9/5 z 1354 ocen

Guarana Biznes sp. z o.o.

Siedziba: ul. Krzeszowska 13A, 54-032 Wrocław

NIP: 8943059086

Liczba zrealizowanych usług : 269Charakterystyka działalności firmy

Guarana Biznes sp. z o.o., jest firmą, którą tworzą konsultanci z ponad 14 letnim doświadczeniem w usługach doradczych i szkoleniowych dla firm oraz pozyskiwaniu dotacji.

Jako Guarana Biznes braliśmy udział w ok. 140 projektach doradczych i szkoleniowych, które obejmowały opisane niżej rodzaje usług.

 

Realizujemy usługi w zakresie:

 • Budowanie i planowania projektów – usługi doradcze w zakresie organizacji i realizacji pracy zespołu nad opracowaniem nowego produktu lub usługi, stworzeniem innowacyjnego modelu biznesowego, budżetu i planu projektu.

 

 • Rozwój produktu – usługi doradcze w zakresie projektowania i wdrażania nowych produktów i usług. W tym zakresie stosujemy metody zwinne w zakresie planowania i wdrażania biznesu (lean startup) oraz w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych  w zakresie IT (agile).  Usługi obejmują m.in. :
  1. analizę trendów rynkowych,
  2. analizę potrzeb klientów - realizację badań metodami wywiadów, badań fokusowych, eksperymentów rynkowych,
  3. tworzenie założeń dla nowych produktów i organizowanie procesów ich wytwarzania i realizacji,
  4. doradztwo przy walidacji produktu i dostosowania do potrzeb rynku.

 

 • Analiza strategiczna - w tym zakresie stosujemy następujące metody analizy strategicznej i modelowania biznesowego:
  1. Analiza SWOT,
  2. Analiza 5 Sił Portera,
  3. Benchmarking,
  4. Analizy finansowe w zakresie planowania i zarządzania kosztami, zarządzania płynnością,
  5. Business Model Canvas dla dojrzałych biznesów lub  biznesów w branżach o stosunkowo ustabilizowanej sytuacji,
  6. Lean Canvas dla innowacyjnych przedsięwzięć funkcjonujących w nieznanych i zmiennych warunkach.
 • Pozyskiwanie finansowania na realizację inwestycji, projektów badawczo-rozwojowych i działań szkoleniowych.   W zakresie doradztwa dotyczącego pozyskiwania dotacji mamy następujące efekty:
 1. Wnioski o dotację naszego autorstwa zajmowały sześciokrotnie 1. miejsce na listach wyników konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Wielokrotnie wnioski znajdowały się w pierwszej dziesiątce, a także na drugim lub trzecim miejscu.
 2. Odradzamy finansowanie inwestycji z dotacji ok. 40% firm, które zwracają się do nas (ze względu na niskie szanse lub zbyt duże ryzyko biznesowe powodzenia projektu).
 3. Członkowie zespołu w całej swojej karierze zawodowej brali udział w ponad 390 projektach finansowanych ze źródeł unijnych. Wartości projektów wynosiły od kilkunastu tysięcy złotych do kilkunastu milionów złotych dofinansowania. Były to projekty inwestycyjne, doradcze, szkoleniowe i badawcze.

 

 • Realizacja i rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych i krajowych.

 

 • Kojarzenie i budowanie współpracy między firmami a jednostkami naukowymi.

 

 • Szkolenia - badanie potrzeb szkoleniowych, projektowanie programów rozwoju pracowników oraz realizacja działań szkoleniowych, doradczych i coachingowych w tym zakresie. Tematyka szkoleń obejmuje:
  1. Modelowanie biznesowe – Lean Canvas, Businness Model Canvas
  2. Szkolenia w zakresie sprzedaży – pozyskiwanie klientów, badanie potrzeb klientów, prezentacje handlowe, tworzenie strategii sprzedaży, budowanie motywacyjnego systemu wynagrodzeń, rekrutacja do działu handlowego, projektowanie i wdrażanie standardów pracy działu handlowego, obsługa klienta.
  3. Zarządzanie zespołem IT  - SCRUM Master.
  4. Efektywność osobista - zarządzanie sobą w czasie, Work Life Balance, zarządzania stresem, wystąpienia publiczne.
  5. Zarządzanie płynnością w małych firmach.
  6. Zarządzanie kosztami. 

 

Guarana Biznes sp. z o.o. posiada certyfikat potwierdzający, że system zarządzania jakości spełnia wyamgania normy PN-EN ISO9001:2015-10. 

Data wydania certyfikatu 16-06-2017

01._Referencje_basket_pro_-_skan.pdf
02._Referencje_Kwiatkowski__-_skan.jpg
04._Referencje_Stolgraf_-_skan.pdf
05._Boxmet_-_skan_referencje_mały.pdf
03._Referencje_RR_Granity_-_skan_2.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: tomek@guaranabiznes.pl
Telefon: (+48) 509 664 606

Ciasteczka>