Guarana Biznes sp. z o.o.

Możliwość dofinansowania
Logo Guarana Biznes sp. z o.o.

Guarana Biznes sp. z o.o.

NIP 8943059086
ul. Krzeszowska 13A
54-032 Wrocław
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 308
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Guarana Biznes sp. z o.o., jest firmą, którą tworzą konsultanci z ponad 14 letnim doświadczeniem w usługach doradczych i szkoleniowych dla firm oraz pozyskiwaniu dotacji.

Jako Guarana Biznes braliśmy udział w ok. 140 projektach doradczych i szkoleniowych, które obejmowały opisane niżej rodzaje usług.

Realizujemy usługi w zakresie:

 • Budowanie i planowania projektów – usługi doradcze w zakresie organizacji i realizacji pracy zespołu nad opracowaniem nowego produktu lub usługi, stworzeniem innowacyjnego modelu biznesowego, budżetu i planu projektu.
 • Rozwój produktu – usługi doradcze w zakresie projektowania i wdrażania nowych produktów i usług. W tym zakresie stosujemy metody zwinne w zakresie planowania i wdrażania biznesu (lean startup) oraz w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych  w zakresie IT (agile).  Usługi obejmują m.in. :
  1. analizę trendów rynkowych,
  2. analizę potrzeb klientów - realizację badań metodami wywiadów, badań fokusowych, eksperymentów rynkowych,
  3. tworzenie założeń dla nowych produktów i organizowanie procesów ich wytwarzania i realizacji,
  4. doradztwo przy walidacji produktu i dostosowania do potrzeb rynku.
 • Analiza strategiczna - w tym zakresie stosujemy następujące metody analizy strategicznej i modelowania biznesowego:
  1. Analiza SWOT,
  2. Analiza 5 Sił Portera,
  3. Benchmarking,
  4. Analizy finansowe w zakresie planowania i zarządzania kosztami, zarządzania płynnością,
  5. Business Model Canvas dla dojrzałych biznesów lub  biznesów w branżach o stosunkowo ustabilizowanej sytuacji,
  6. Lean Canvas dla innowacyjnych przedsięwzięć funkcjonujących w nieznanych i zmiennych warunkach.
  7. OKR
  8. Balanced Score Card
 • Pozyskiwanie finansowania na realizację inwestycji, projektów badawczo-rozwojowych i działań szkoleniowych.   W zakresie doradztwa dotyczącego pozyskiwania dotacji mamy następujące efekty:
 1. Wnioski o dotację naszego autorstwa zajmowały ośmiokrotnie 1. miejsce na listach wyników konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Wielokrotnie wnioski znajdowały się w pierwszej dziesiątce, a także na drugim lub trzecim miejscu.
 2. Odradzamy finansowanie inwestycji z dotacji ok. 40% firm, które zwracają się do nas (ze względu na niskie szanse lub zbyt duże ryzyko biznesowe powodzenia projektu).
 3. Członkowie zespołu w całej swojej karierze zawodowej brali udział w ponad 450 projektach finansowanych ze źródeł unijnych. Wartości projektów wynosiły od kilkunastu tysięcy złotych do kilkunastu milionów złotych dofinansowania. Były to projekty inwestycyjne, doradcze, szkoleniowe i badawcze.
 • Realizacja i rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych i krajowych.
 • Kojarzenie i budowanie współpracy między firmami a jednostkami naukowymi.
 • Szkolenia - badanie potrzeb szkoleniowych, projektowanie programów rozwoju pracowników oraz realizacja działań szkoleniowych, doradczych i coachingowych w tym zakresie. Tematyka szkoleń obejmuje:
  1. Modelowanie biznesowe – Lean Canvas, Businness Model Canvas
  2. Szkolenia w zakresie sprzedaży – pozyskiwanie klientów, badanie potrzeb klientów, prezentacje handlowe, tworzenie strategii sprzedaży, budowanie motywacyjnego systemu wynagrodzeń, rekrutacja do działu handlowego, projektowanie i wdrażanie standardów pracy działu handlowego, obsługa klienta.
  3. Zarządzanie zespołem IT  - SCRUM Master.
  4. Efektywność osobista - zarządzanie sobą w czasie, Work Life Balance, zarządzania stresem, wystąpienia publiczne.
  5. Zarządzanie płynnością w małych firmach.
  6. Zarządzanie kosztami. 

Guarana Biznes sp. z o.o. posiada certyfikat potwierdzający, że system zarządzania jakości spełnia wymagania normy PN-EN ISO9001:2015-10. 

Data wydania certyfikatu 16-06-2017

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
tomek@guaranabiznes.pl
Telefon
(+48) 509 664 606