CS Edu Idet Tadeusz Ruchlewicz

Możliwość dofinansowania
ul. Powstańców Listopadowych 16L/4
35-606 Rzeszów
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 19
Aktualne usługi
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
tadeusz.ruchlewicz@gmail.com
Telefon
(+48) 604 922 386