4EDU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Możliwość dofinansowania
Logo 4EDU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jagiellońska 3/5
44-100 Gliwice
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 58
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

W ramach Bazy Usług Rozwojowych zrealizowaliśmy następujące szkolenia:

 1. „Nie czekaj, działaj…” – Projekt realizowany w ramach działania 7.3 POKL – 4EDU Sp. z o.o. jako Partner odpowiedzialna była za rozliczenia finansowe, organizację szkoleń, sprawozdawczość i monitoring;
 2. „Akademia kunsztu dekarskiego w województwie śląskim” Projekt realizowany w ramach działania 8.1.1 POKL – 4EDU Sp. z o.o. jako podwykonawca odpowiedzialna była za realizację całości zadań merytorycznych. Zorganizowano 9 ed. kursów (110 os.) zakończonych egzaminem czeladniczym.
 3. „Aktywny emeryt” – Projekt realizowany w ramach działania 2.1.3 POKL– 4EDU Sp. z o.o. jako podwykonawca odpowiedzialna była za realizację usług szkoleniowo-doradczych dla 86 uczestników.
 4. „Eko-biuro” - Projekt realizowany w ramach działania 2.1.1 POKL– 4EDU Sp. z o.o. jako podwykonawca odpowiedzialna była za realizację szkoleń i doradztwa dla 322 uczestników.
 5. „Usługi dla osób starszych” Projekt realizowany w ramach działania 2.1.3 POKL – 4EDU Sp. z o.o. jako podwykonawca odpowiedzialna była za realizację szkoleń i doradztwa dla 29 uczestników.
 6. Podnoszenie kwalifikacji pracowników HoReCa - 4 etapy każdy po 24 godziny dla 8 osób
 7. Zarządzanie projektami – dla 7 osób 16 godzin
 8. Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi z wybranymi elementami marketingu i negocjacji – dla 3 osób 32 godziny
 9. Excel - poziom średniozaawansowany – dla 7 osób 16 godzin
 10. Profesjonalna obsługa klienta z elementami marketingu i sztuką sprzedaży – dla 5 osób 24 godziny
 11. Ochrona Danych Osobowych w praktyce wg najnowszego stanu prawnego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – dla 15 osób 16 godzin
 12. CRM w praktyce – dla 3 osób 32 godziny
 13. Ochrona Danych Osobowych w praktyce wg najnowszego stanu prawnego – dla 3 osób 16 godzin
 14. Kuchnia śląska w nowoczesnym wydaniu – dla 5 osób 40 godzin
 15. Profesjonalna obsługa i kontakt z gościem hotelowym z uwzględnieniem komunikacji interkulturowych i różnic interkulturowych – dla 12 osób 32 godziny
 16. Psychologiczne aspekty profesjonalnej obsługi klienta – dla 10 osób 32 godziny
 17. Negocjacje – dla 10 osób 24 godziny
 18. Monter instalacji PV – 3 edycje łącznie dla 32 osób 112 godzin
 19. Monter instalacji PV – dla 1 osoby 80 godzin
 20. Szkolenie dla pracowników branży hotelarskiej ze skutecznej organizacji czasu wolnego dla gości hotelowych ze szczególnym uwzględnieniem turystyki dziecięcej – dla 10 osób 15 godzin
 21. Rozwiązywanie konfliktów, komunikacja wewnątrz zespołów pracowniczych. Asertywność i stres – jak doskonalić umiejętności – dla 15 osób 32 godziny
 22. Profesjonalna obsługa klienta z elementami marketingu – 32 godziny
 23. Rozwiązywanie konfliktów, komunikacja wewnątrz zespołów pracowniczych. Asertywność i stres – jak doskonalić umiejętności – dla 14 osób 32 godziny
 24. Profesjonalny housekeeping oraz obsługa recepcji hotelowej – kluczem do sukcesu – dla 6 osób 16 godzin
 25. Organizacja pracy hotelu niezależnego, czyli sztuka skutecznego kierowania zespołem – aktywne warsztaty szkoleniowe dla kadry kierowniczej i osób zarządzających w branży hotelarskiej – dla 6 osób 16 godzin
 26. Rozwiązywanie konfliktów, komunikacja wewnątrz zespołów pracowniczych. Asertywność i stres – jak doskonalić umiejętności – dla 18 osób 32 godziny
 27. Praktyczny kurs projektowania i szycia wraz z elementami obsługi klienta – dla 9 osób 48 godzin
 28. Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej – forma zdalna - dla 23 osób 40 godzin
 29. Realizowanie zdalnej usługi – forma zdalna – dla 23 osób 32 godzin
 30. Kurs podstaw konstrukcji odzieży damskiej – dla 10 osób 32 godzin
 31. Bezpieczeństwo w hotelu w dobie pandemii COVID-19 – forma zdalna – dla 12 osób 40 godzin
 32. Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy – zwiększenie efektowności pracy personelu hotelu – forma zdalna – dla 12 osób 40 godzin
 33. Różne generacje jeden cel – stały Klient. Szkolenie dla personelu hotelowego z zakresu skutecznej obsługi Gości Hotelowych z pokolenia BB, X, Y, Z – forma zdalna – dla 4 osób 24 godziny
 34. Wypalenie zawodowe jako efekt chronicznego stresu w dobie pandemii COVID-19 – dla 14 osób 32 godziny
 35. Kurs szycia dekoracyjnego i rękodzieła artystycznego – dla 10 osób 32 godzin
 36. Personel hotelu w obliczu sytuacji kryzysowej – zarządzanie emocjami – forma zdalna – dla 3 osób 32 godziny
 37. Ergonomia pracy w praktyce – szkolenie dla pracowników fizycznych i biurowych – dla 18 osób 32 godziny
 38. Praktyczne szkolenie z projektowania i szycia spódnico-spodni oraz kurtki typu bomberka – dla 5 osób 32 godziny
 39. Okresowe kontrole przewodów kominowych – dla 6 osób 32 godziny
 40. Kurs KOBIDO – dla 2 osób 16 godzin
 41. Obsługa programów księgowych: SUBIEKT GT - poziom podstawowy, REWIZOR GT - poziom zaawansowany – dla 3 osób 24 godziny
 42. Ergonomia pracy w praktyce - szkolenie dla pracowników fizycznych i biurowych – dla 8 osób 32 godziny
 43. Efektywna praca w zespole, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja wewnątrz zespołów pracowniczych z elementami asertywności – szkolenie – dla 9 osób 32 godziny
 44. Mobbing w pracy, dyskryminacja i naruszenie dóbr osobistych – szkolenie – dla 11 osób 32 godziny
 45. Mobbing w pracy, dyskryminacja i naruszenie dóbr osobistych – szkolenie – dla 9 osób 32 godziny

15 lat działalności, 2 150 szkoleń, ponad 29 500 uczestników szkoleń, ponad 450 tematów szkoleniowych

Jesteśmy Placówką Kształcenia Ustawicznego (nr rejestru 2/2011 Urząd Miasta Gliwice)

Posiadamy wpis do Rejestru instytucji szkoleniowych (nr rejestru 2.24/00053/2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach) oraz Certyfikat o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących Agencje Zatrudnienia (nr rejestru 15290 Marszałek Województwa Śląskiego)

W dniu 11 kwietnia 2017r. zostaliśmy uhonorowani tytułem „Firma z jakością” przyznawanym przez Katowicką Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości. To ogromy zaszczyt i docenienie naszej pracy.

W dniu 14 lipca 2017r. została nam przyznana Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty o następującym zakresie kształcenia:

 • Dekarz z montażem kolektorów słonecznych - kurs 112 godzin,
 • Monter instalacji PV - kurs 112 godzin,
 • Wybrane elementy marketingu i sztuka sprzedaży - szkolenie 32 godziny,
 • Negocjacje handlowe - szkolenie 32 godziny,
 • Rozpoczynanie samodzielnej działalności gospodarczej - szkolenie 32 godziny,
 • Motywacja, Stres i wypalenie zawodowe - szkolenie 32 godziny

Dnia 19 grudnia 2017r. otrzymaliśmy przyznawany przez Dekra Certification Sp. z o.o. certyfikat Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0).

W kwietniu 2018r. zostaliśmy członkiem Śląskiej Izby Budownictwa.

31 maja 2019r. - uzyskaliśmy Akredytację z Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie paneli fotowoltaicznych.

14 czerwca 2019r. - odebraliśmy nagrodę „Firma Roku 2019” plebiscytu Orły Polskiej Przedsiębiorczości 2019 - Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – jest to wielki dla nas zaszczyt i osiągnięcie.

9 czerwca 2022r. – otrzymaliśmy dyplom od Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za uczestnictwo w konkursie PRACODAWCA JUTRA 2021 w kategorii ROZWÓJ PRACOWNIKA – ZA INICJATYWĘ Podnoszenie kompetencji i umiejętności w firmie szkoleniowej

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
biuro@4edu.com.pl
Telefon
(+48) 323 029 680