Dostawca usług - Robert Staszkiewicz Progres Szkolenia

Logo Robert Staszkiewicz Progres Szkolenia

4.9/5 z 489 ocen

Robert Staszkiewicz Progres Szkolenia

Siedziba: ul. Piękna 17A, 41-219 Sosnowiec

NIP: 6441511201

Liczba zrealizowanych usług : 113Charakterystyka działalności firmy

Robert Staszkiewicz Progres Szkolenia, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i wraz z Doradcami i trenerami, specjalizuje się w dziedzinie:

·         organizacji handlu,

·         sprzedaży i marketingu,

·         zarzadzania sprzedażą i zarządzania ceną

·         zarządzania powierzchnią handlową - marchandisingiem,

·         zarządzania i motywowania personelem,

·         obsługi klienta,

·         zarządzania stoiskami mięsno – wędliniarskimi i monopolowymi.

Jesteśmy znani są z umiejętności praktycznego zastosowania przekazywanej wiedzy, pozwalającej na odnoszenie konkretnych korzyści przez naszych klientów. Swoja ofertę adresujemy do:

·         Sieci detalicznych z branży FMCG, AGD i RTV, DiY,

·         Dystrybutorów i hurtowników z branży FMCG, AGD i RTV, DiY,

·         Producentów FMCG, AGD i RTV, branży przemysłowej oraz firm farmaceutycznych.

Robert Staszkiewicz Progres Szkolenia prowadząc projekty szkoleniowe opiera się o Cykl Kolba:

 1. Pierwszy etap – dotyczy doświadczeń uczącego się. Uczestnicy szkolenia uczą się i patrzą na swoje działania. Głównym zadaniem trenera to tworzenie sytuacji oraz zadań, dzięki którym szkolący wyciągną wnioski i wybiorą, te które były najskuteczniejsze.
 2. Drugim etapem jest refleksja. Uczestnicy wyrażają swoje opinie i wnioski. Przez refleksję uświadamiają sobie co jest odpowiedzialne za zachowania ludzi, cele i skuteczność szkolenia.
 3. Trzeci etap to teoria. Ta część cyklu należy w dużej części do trenera, ale szkoleni też mogą brać w tym udział i dzielić się swoimi doświadczeniami. Szkolący powinien podsumować wnioski, ocenić je i znaleźć odpowiednik w teorii.
 4. Czwarty, ostatni etap - to zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce pod okiem coacha, który poprawia niektóre błędy. W tej fazie uczestnicy odgrywają role. Uczący mają pewne umiejętności, świadomie zmieniają swoje działania i wykorzystują nową wiedzą, sprawdzając, czy zastosowane teorie rozwiążą dany problem.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe
 • odgrywanie ról,
 • analiza materiałów video
 • prezentacja
 • dyskusja
 • studium przypadku
 • analiza materiałów zarejestrowanych [przyniesionych materiałów fotograficznych i video],
 • analiza autentycznych przypadków zarejestrowanych przed szkoleniem w bliskim otoczeniu konkurencyjnym.

Jak działamy? - Zależy Ci na czasie
- Trenerzy i firma Robert Staszkiewicz Progres Szkolenia pracują dla Ciebie z zaangażowaniem, działając szybko i precyzyjnie

Szkolenia dwudniowe
Klienci naszej firmy najczęściej wybierają szkolenia trwające 2 dni. Poznaj korzyści, jakie daje Ci zorganizowanie takiego szkolenia.

Metody pracy
Szkolenie zamknięte zapewnia Ci bogaty wachlarz stosowanych metod pracy.

Ocena efektywności
Po każdym szkoleniu zamkniętym otrzymujesz Raport ze Szkolenia, który przygotowują Trenerzy z Progres Szkolenia.
Prócz oceny efektywności szkolenia znajdziesz w nim cenne informacje na temat szkolonej grupy - jej mocnych stron i rezerw, które warto wykorzystać.

Follow-up
W każdej chwili możesz skorzystać z propozycji Follow - up, która z jednej strony będzie ponowną okazją do treningu,
a z drugiej da Ci informacje o zakresie poczynionych postępów i wskazówki do dalszego rozwoju.

W celu efektywnego wdrożenia rozwiązań szkoleniowych, zajęcia objęte są 4-o stopniowym procesem przygotowawczo - wdrożeniowym: 

1.       Analiza problemów

o    Badanie potrzeb szkoleniowych

-         WYWIAD – analizy potrzeb szkoleniowych, jakie zagadnienia powinny zostać uwzględnione podczas zajęć szkoleniowych lub

-         BADANIA ANKIETOWE – TEST UMIEJĘTNOŚCI – prowadzone celem oceny problemów występujących przed szkoleniem lub,

-         ZADANIA PRZYGOTOWUJĄCE UCZESTNIKÓW DO SZKOLENIA - WPROWADZENIE trenerzy przekazują zadania, które winny być przygotowane przez uczestników przed szkoleniem, lub

-         TRENING PODCZAS PRACY – OBSERWACJA – poprowadzony przez trenera z wybranymi uczestnikami szkolenia, zgodnie z przygotowaną listą standardu oceny pracy [np. Standard Oceny Przedstawiciela Handlowego].

o    Wizualna ocena Pracy personelu

-         W wybranych sytuacjach zostaje nagrany materiał VIDEO OBRAZUJĄCY PRACĘ PERSONELU – na życzenie klinta,

-         Podobnie jak wyżej, wykonujemy zdjęcia, które posłużą do analizy przypadku podczas zajęć [np. „Merchandising”].

o    Analiza wskaźników ekonomicznych

-         Jeżeli efektywność szkolenia tego wymaga, analizie poddawane są następujące wskaźniki:

Dla detalu: poziom rotacji w dniach i razach, wartość paragonu, dochód z 1 metra itp.

Dla Przemysłu: m.in.: skuteczność wizyty handlowej, wielkość przeciętnego zamówienia, koszt obsługi klienta, wskaźnik obrót / koszt.

2.       Projektowanie rozwiązań

o    Na podstawie wniosków z fazy analizy problemowej nasi trenerzy wraz z Państwa Menedżerami:

-         dokonają weryfikacji celów i założeń szkoleniowych;

-         opracują gry i zabawy których celem jest przekazanie określonej wiedzy;

-         przygotują systemy zabezpieczające skuteczność realizowanych treści.

3.       Realizacja szkolenia

Zajęcia opierać się będą na treningu zachowań uczestników podczas symulowanych warunków pracy, a ich przebieg zostanie wzbogacony o ćwiczenia, analizę przypadków, odgrywanie ról z wykorzystaniem kamery video, testy i zadania oceniające na koniec szkolenia.

4.       Kontroling

o    Przeprowadzenie testów kontrolnych.

o    Dokonanie oceny realizowanego programu:

-   Ankietowy pomiar zadowolenia uczestników

-   Ocena zmiany nastawienia uczestników w wyniku odbytego kursu.

Pełna metodologia i zakres działań jest omawiany z Klientem na etapie diagnozy potrzeb i dlatego może różnić się podczas każdego szkolenia.

Co motywuje NAS - firmę Robert Staszkiewicz Progres Szkolenia do działania?

Gospodarka, niczym fortuna, toczy się kołem, nie pozwalając nikomu trwać w oparciu o rutynę. Dostosowujemy nasze działania w zgodzie ze zmieniającymi się zasadami. Odkrywamy, że ta zmienność budzi w nas emocje. Początkowo strachu i niechęci, później - po ciężkiej pracy - obaw i nadziei, aż wreszcie ulgi i satysfakcji, gdy nasze działania przynoszą spodziewane owoce.
Czasy niepokoju wymagają od nas odkrywania w sobie coraz to nowych umiejętności. Kto lepiej poradzi sobie w takiej sytuacji, kto lepiej ją wykorzysta? Przewagę zyskają te organizacje, których ludzie będą umieli sprawniej od konkurencji racjonalizować koszty działalności, skuteczniej negocjować kontrakty, efektywniej windykować należności, umacniać relacje z Klientem, czy też szybciej od innych poszerzać swoje rynki zbytu.
Szkolenia to inwestycja w ludzi, w przyszłość organizacji. Inwestycja, która w swojej naturze nie różni się od innych, jak np. inwestowania w akcje, czy w surowce. Jednak inwestycja w ludzi jest nie tylko najbardziej przyszłościowa, nie tylko najbardziej pewna, ale w przeciwieństwie do innych inwestycji - czym trudniejsza sytuacja w gospodarce, tym wyższy jest jej współczynnik zwrotu.
Co nas wyróżnia - trzy czynniki przewagi

1.       Fachowość i Uczynność Obsługi Klienta
Miarą naszego sukcesu jest stopień zadowolenia naszych Klientów. Współpracę z naszą Firmą wyróżnia dbałość i troska o każdego Klienta. Nasz Zespół działa szybko i precyzyjnie - elastycznie dopasowuje się do oczekiwań naszych Klientów.

2.       Doświadczenie i Zaangażowanie
Przyszłość i rozwój osobisty naszych Klientów oddajemy wyłącznie w ręce zawodowych Trenerów i Ekspertów.
Do każdego tematu dobieramy zawsze najlepszych specjalistów gwarantując, że szkolenie osiągnie zamierzony skutek.

3.       Praktyczność i Interaktywność Szkoleń
Lata pracy i doświadczeń pozwoliły nam zdobyć wiedzę dotyczącą tego, które sposoby i umiejętności w stopniu najwyższym przekładają się na efekty. I tylko na doskonalenie takich umiejętności poświęcamy Państwa czas na szkoleniu. Dbamy, by dzieki temu Uczestnicy szkolenia mogli pracując mniej osiągać więcej. Zaangażowanie Trenerów i Ekspertów, ich znajomość trenerskiego fachu, bogactwo interaktywnych ćwiczeń i gier, a przede wszystkim wybitne zdolności komunikacyjne gwarantują, że Uczestnicy podczas całego szkolenia są zmotywowani i optymalnie wykorzystują czas spędzony na szkoleniu.

Podnieś efekty swojej pracy

Projektując szkolenia zawsze mamy na uwadze dbałość o dostarczenie narzędzi - praktycznych umiejętności, pozwalających skupić się na tych działaniach, które zgodnie z zasadą Pareto zapewniają 80% efektów przy 20% nakładów pracy.
Szkolenia, które proponujemy to inwestycja wyłącznie w bezkompromisową jakość tworzoną przez naszych Ekspertów i Trenerów. Dbają oni, by ucząc praktycznych umiejętności, Uczestnicy swobodnie łączyli swój naturalny potencjał, nową wiedzę i nabyte umiejętności, stając się cenionymi w firmie pracownikami.
Doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych z zakresu zarządzania w ostatnich latach:

Zamawiający (firma)

Tematyka szkoleń

Euro Sklep S.A.

1.       „Zarządzanie marżą”,

2.       „Zarządzanie wskaźnikami ekonomicznymi w handlu detalicznym”,

3.       „Zarządzanie personelem w handlu detalicznym”

Woseba Sp. z o.o.

Pokonywanie zastrzeżeń podczas wprowadzanie nowych produktów do sklepów z wykorzystaniem elementów zarządzania rotacją i marżą w handlu detalicznym.

Woseba Sp. z o.o.

Treining on the job z Przedstawicielami Handlowymi

Drogerie Polskie

Efektywna obsługa klienta w sklepie drogeryjnym

S H Nasze Sklepy Grupa  SPECJAŁ

Techniki sprzedaży i pokonywanie zastrzeżeń podczas rozmów handlowych z potencjalnymi uczestnikami sieci Franczykowej.

S H „Fala” Falenica

Efektywna obsługa klienta.

S H Chata Polska

Zarządzanie Marżą i wskaźnikami ekonomicznymi

S H Euro AGD RTV

Projektowanie i wdrażanie Standardu Obsługi Klienta

S H Partner AGD

Projektowanie i wdrażanie Standardu Obsługi Klienta

S H Rabat Detal

1.       Efektywne Standardy Obsługi Klienta - czyli Aktywna Sprzedaż,

2.       Efektywna organizacja sklepu merchandising marki własnej”,

Firma Robert Staszkiewicz posiada certyfikat Standard Usług Szkoleniowo - Rozwojowych SUS 2.0

2020_Certyfikat_SUS_2.0_Robert_Staszkiewicz_SUS_PL.pdf
ICFCredentialCertificate__nficf_Certyfikat_ICF_Robert_Staszkiewicz.PDF
2017_certyfikat_SUS__Robert_Staszkiewicz.pdf
referencje_AGRA_Progres_Szkolenia_Robert_Staszkiewicz.pdf
referencje_BWSB_Progres_Szkolenia.pdf
ref_progres_nestle.pdf
ref_progres_solidar_02.pdf
ref_progres_solidar_01.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: s_robert@poczta.onet.pl, staszkiewicz.robert@wp.pl
Telefon: +48696452691

Ciasteczka>