WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH

Możliwość dofinansowania
ul. Bankowa 8
40-007 Katowice
Usługa szkoleniowa / Studia podyplomowe
Liczba zrealizowanych usług: 18
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Misją Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach jest kształcenie dostosowane do potrzeb społeczeństwa ponowoczesnego, regionalnego rynku pracy, zapewniające zatrudnienie absolwentom. Misja realizuje się we wszystkich płaszczyznach działania Uczelni: naukowo-dydaktycznej, ogólnokulturalnej i wychowawczej. Uczelnia jest nastawiona na różne formy współpracy ze środowiskiem gospodarczym i społecznym, uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych oraz wymianie doświadczeń kadry naukowej i studentów.

Działalność naukowo-dydaktyczna WSZOP obejmuje obszary kształcenia z zakresu:

 • bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem humanizacji pracy w relacji człowiek – praca – środowisko
 • bezpieczeństwa pożarowego
 • projektowania i eksploatacji urządzeń technicznych, obiektów budowlanych oraz instalacji przemysłowych w świetle bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego
 • zarządzania produkcją i usługami w aspekcie informatycznych systemów wspomagania i modelowania
 • bezpieczeństwa zorientowanego na przeciwdziałanie zdarzeniom kryzysowym i na rozwój metod ratownictwa
 • zarządzania z uwzględnieniem aspektów psychologicznych i kulturowych w środowisku pracy,
 • studiów kulturoznawczych w aspekcie kształcenia aktywnego obserwatora i moderatora życia kulturalnego
 • języków obcych, jako środka porozumiewania się i poznawania różnorodności kulturowych we współczesnym świecie.

Oferta edukacyjna WSZOP obejmuje kształcenie na pięciu kierunkach studiów: Zarzadzaniu, Bezpieczeństwie wewnętrznym, Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Energetyce oraz Filologii angielskiej, a także na studiach podyplomowych oraz kształceniu specjalistycznym, szkoleniach i kursów.

Aktualna oferta studiów podyplomowych:

 • BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem
 • Kadry i płace
 • Kryminalistyka i toksykologia sądowa
 • Psychologia sądowa dla biegłych
 • Bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem

Aktualna oferta kształcenia specjalistycznego:

 • Marketing w nowych mediach
 • Systemy energii odnawialnej
 • Logistyka 

Aktualna oferta szkoleń:

 • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • szkolenia w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • szkolenia w zakresie przedsiębiorczości.

Polska Komisja Akredytacyjna trzynastokrotnie pozytywnie oceniła jakość kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na kierunkach:

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

- uchwała Prezydium PKA nr 257/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

- uchwała Prezydium PKA nr 67/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

- uchwała Prezydium PKA nr 504/2013 z dnia 5 września 2013 r.

- uchwała Prezydium PKA nr 17/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.

 • Zarządzanie:

- uchwała Prezydium PKA nr 301/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.

- uchwała Prezydium PKA nr 238/2014 z dnia 22 maja 2014 r.

- uchwała Prezydium PKA nr 305/2008 z dnia 29 maja 2008 r.

- uchwała Prezydium PKA nr 425/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. 

 • Kulturoznawstwo:

- uchwała Prezydium PKA nr 79/2014 z dnia 6 marca 2014 r.

 • Filologia angielska:

- uchwała Prezydium PKA nr 615/2021 z dnia 8 lipca 2021 r.

- uchwała Prezydium PKA nr 768/2015 z dnia 17 września 2015 r.

 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

  - uchwała Prezydium PKA nr 197/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

 • Energetyka

 - uchwała Prezydium PKA nr 176/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
 


Masz pytania? Skontaktuj się z nami

www: http://www.wszop.edu.pl

Adres e-mail: kancelaria@wszop.edu.pl

Telefon: 32 355 97 70, 32 355 97 97

Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
kancelaria@wszop.edu.pl
Telefon
(+48) 323 559 797, (+48) 323 559 770